3C 軟體 耗材 OA 購物
 
 
       
Super3C 宅配倉庫
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
購買
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
分享力生技-新力活多酚
 
 
 

 
 
AutoCAD LT 2020 DTS
來電超低優惠價!
 
Office 365
來電超低優惠價!
 
CorelDRAW 2019
來電超低優惠價!
 
 
 
 
列印伺服器
 
防火牆
 
集線器
 
路由器/橋接器
交換器
 
網路卡
 
無線網路
 
網路儲存系統
網路電話
 
IP網路攝影機I
 
IP網路攝影機II
 
網路線/電源線
線材/排線
 
D-Link產品
 
Fortinet產品
 
HP網路產品
TOTO LINK產品
 
眾至產品
 
CISCO產品
   
 
 
 
  下載【QSAN儲存系統】全系列產品列表 (AP)
 
快克利訂購專線02-25119098
網路儲存伺服器 I
快克利更新:108.12.31
廠牌 代碼 產品名稱 (L) CPU RAM 硬碟數量 優惠價
QNAP 0L656 TS-251+-2G 四核心 Intel® Celeron® 2.0GHz (時脈可提升至 2.42GHz) 2GB DDR3L RAM (1 x 2GB) 2 CALL
QNAP 0L657 TS-251+-8G 四核心 Intel® Celeron® 2.0GHz (時脈可提升至 2.42GHz) 8GB DDR3L RAM (4 x 2GB) 2 CALL
QNAP 0L659 TS-451+-8G 四核心 Intel® Celeron® 2.0GHz (時脈可提升至 2.42GHz) 8GB DDR3L RAM (8 x 1GB) 4 x 2.5" 或 3.5" SATA 6Gb/s, 3Gb/s 硬碟/SSD;支援硬碟熱抽換 CALL
QNAP 1J887 TS-231P AnnapurnaLabs, an Amazon company AL-212 雙核心 1.7GHz 處理器 1GB DDR3 RAM 2 CALL
QNAP 1J888 TS-431P AnnapurnaLabs, an Amazon company AL-212 雙核心 1.7GHz 處理器 2GB DDR3 RAM 4 CALL
QNAP 2E197 TS-453B-4G Intel® Celeron® J3455 四核心 1.5 GHz 處理器 (最高達 2.3 GHz) 4 GB SO-DIMM DDR3L (2 x 2 GB) (可擴充至 8GB) 4 x 3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD CALL
QNAP 2F152 TS-253B-4G Intel® Celeron® J3455 四核心 1.5 GHz, 最高可達 2.3 GHz 4GB (2 x 2GB) MAX 8G 最多2顆 CALL
QNAP 2H150 TS-453B-8G Intel® Celeron® J3455 四核心 1.5 GHz 處理器 (最高達 2.3 GHz) 8 GB SO-DIMM DDR3L (2 x 4 GB) (可擴充至 8GB) 4 x 3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD CALL
QNAP 2H274 TS-431X-2G AnnapurnaLabs, an Amazon company Alpine AL-212 雙核心 1.7GHz ARM® Cortex-A15 處理器 2GB DDR3 RAM (1 x 2GB) (Max. 8GB) 4 CALL
QNAP 2K979 TS-653B-4G Intel® Celeron® J3455 四核心 1.5 GHz 處理器 (最高達 2.3 GHz) 4 GB SO-DIMM DDR3L (2 x 2 GB) 6 個 2.5 吋或 3.5 吋 CALL
QNAP 2N584 TS-431X-8G AnnapurnaLabs, an Amazon company Alpine AL-212 雙核心 1.7GHz ARM® Cortex-A15 處理器 8GB DDR3 RAM (1 x 8GB) (Max. 8GB) 4 CALL
QNAP 2T725 TS-431P2-1G AnnapurnaLabs Alpine AL-314 32-bit ARM® Cortex-A15 四核心 1.7GHz 處理器 1 GB SODIMM DDR3L RAM 4 CALL
QNAP 2U170 TS-431P2-4G AnnapurnaLabs Alpine AL-314 32-bit ARM® Cortex-A15 四核心 1.7GHz 處理器 4 GB SODIMM DDR3L RAM 4 CALL
QNAP 2V703 TS-231P2-4G Annapurna Labs AL-314, 四核心, 1.7GHz 4GB DDR3 RAM 2 CALL
QNAP 2V746 TS-231P2-1G Annapurna Labs AL-314, 四核心, 1.7GHz 1GB DDR3 RAM 2 CALL
QNAP 2V748 TS-431X2-8G Annapurna Labs AL-314, 四核心, 1.7GHz 8GB DDR3 RAM 4 CALL
QNAP 2Y084 TS-431XeU-8G(不含滑軌) AnnapurnaLabs Alpine AL-314 32-bit ARM® Cortex-A15 四核心 1.7GHz 處理器 8 GB SODIMM DDR3 (1 x 8 GB) 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s CALL
QNAP 3A000 TS-431XeU-2G(不含滑軌) AnnapurnaLabs Alpine AL-314 32-bit ARM® Cortex-A15 四核心 1.7GHz 處理器 2 GB SODIMM DDR3 (1 x 2 GB) 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s CALL
QNAP 3E727 TVS-473e-8G AMD R-Series RX-421BD 四核心 2.1 GHz 處理器 (最高達 3.4 GHz) 4 GB SO-DIMM DDR4 (2 x 2 GB) Max to 64GB 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s CALL
QNAP 3I711 TS-253Be-2G Intel® Celeron® J3455 四核心 1.5 GHz, 最高可達 2.3 GHz 2GB DDR3L (1 x 2GB) (可擴充至 8GB) 2 x 3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD CALL
QNAP 3I727 TS-453Be-4G Intel® Celeron® J3455 四核心 1.5 GHz, 最高可達 2.3 GHz 4GB DDR3L (1 x 4GB) (可擴充至 8GB) 4 x 3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD CALL
QNAP 3J308 TS-228A Realtek RTD1295 四核心 1.4 GHz 處理器 1 GB DDR4,無法擴充 2 x 3.5 吋 SATA 6Gbps CALL
QNAP 3K339 TS-453Be-2G Intel® Celeron® J3455 四核心 1.5 GHz, 最高可達 2.3 GHz 2GB DDR3L (1 x 2GB) (可擴充至 8GB) 4 x 3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD CALL
QNAP 3K341 TS-253Be-4G Intel® Celeron® J3455 四核心 1.5 GHz, 最高可達 2.3 GHz 4GB DDR3L (1 x 4GB) (可擴充至 8GB) 2 x 3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD CALL
QNAP 3K346 TVS-873e-8G AMD R-Series RX-421BD 四核心 2.1 GHz 處理器 (最高達 3.4 GHz) 4 GB SO-DIMM DDR4 (2 x 2 GB) Max to 64GB 8 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s CALL
QNAP 3V887 TS-832XU-RP-4G(不含滑軌) AnnapurnaLabs Alpine AL-324 ARM® Cortex-A57 四核心 1.7GHz 處理器 4 GB UDIMM DDR4 (1 x 4 GB) 8 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s CALL
QNAP 3Z855 TS-251B-2G Intel® Celeron® J3355 雙核心 2.0 GHz 處理器,最高可達 2.5 GHz 架構:64-bit x86 2 GB DDR3L (1 x 2 GB), Max to 8GB 2 x 3.5 吋 SATA 6 Gbps 硬碟 CALL
QNAP 4G289 TS-432XU-2G(不含滑軌) AnnapurnaLabs Alpine AL-324 ARM® Cortex-A57 四核心 1.7GHz 處理器 2 GB UDIMM DDR4 (1 x 2 GB) 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s CALL
QNAP 4J046 TS-351-2G Intel® Celeron® J1800 雙核心 2.41 GHz 處理器 (最高達 2.58 GHz) 2 GB SODIMM DDR3L (1 x 2 GB) 3 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s CALL
QNAP 4N342 TS-832XU-4G(不含滑軌) AnnapurnaLabs Alpine AL-324 ARM® Cortex-A57 四核心 1.7GHz 處理器 4 GB UDIMM DDR4 (1 x 4 GB) 8 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s CALL
QNAP 4O315 TR-004 微處理器搭配硬體 RAID n/a 4 CALL
QNAP 4R547 TR-002 微處理器搭配硬體 RAID n/a 2 CALL
QNAP 5J621 TS-351-4G Intel® Celeron® J1800 雙核心 2.41 GHz 處理器 (最高達 2.58 GHz) 4 GB SODIMM DDR3L (1 x 4 GB) 3 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s CALL
網路儲存伺服器 II
快克利更新:108.10.03
產品料號 廠牌 產品名稱 (W) 優惠價
2311.DR5N1.299 DROBO Drobo 5N (DRDS4A51)),5 Bay GbE Stroage Array CALL
2311.P3R41.705 PROMISE Promise Pegasus3 R4 12TB CALL
2311.P3R61.705 PROMISE Promise Pegasus3 R6 24TB CALL
2311.P3R42.705 PROMISE Promise Pegasus3 R4 16TB CALL
2311.P3R62.705 PROMISE Promise Pegasus3 R6 36TB CALL
2311.231P2.712 QNAP TS-231P2-4G CALL
2311.332X2.712 QNAP TS-332X-2G CALL
2311.3512G.712 QNAP QNAP TS-351-2G CALL
2311.431P2.712 QNAP TS-431P2-4G CALL
2311.832X2.712 QNAP TS-832X-2G CALL
2311.RS451.712 QNAP TS-451+-8G (附遙控器) CALL
2311.TS328.712 QNAP TS-328 CALL
2311.1231X.712 QNAP TS-1231XU-4G CALL
2311.2518G.712 QNAP QNAP TS-251+-8G 附遙控器) CALL
2311.253B4.712 QNAP TS-253Be-4G CALL
2311.432PR.712 QNAP TS-432XU-RP-2G CALL
2311.43XU8.712 QNAP TS-431XeU-8G CALL
2311.47316.712 QNAP TVS-473-16G CALL
2311.82516.712 QNAP TVS-1282-i5-16G CALL
2311.TS451.712 QNAP TS-451+-2G (附遙控器) CALL
2311.TVS12.712 QNAP TVS-1272XU-RP-i3-4G CALL
2311.TVS46.712 QNAP TVS-463-4G CALL
2311.V6634.712 QNAP TVS-663-4G CALL
2311.1263U.712 QNAP TS-1263U-RP-4G CALL
2311.2514G.712 QNAP TS-251B-4G CALL
2311.332X4.712 QNAP TS-332X-4G CALL
2311.43X28.712 QNAP TS-431X2-8G CALL
2311.45E4G.712 QNAP TS-453Be-4G CALL
2311.472XT.712 QNAP TVS-472XT-PT-4G CALL
2311.4738G.712 QNAP TVS-473-8G CALL
2311.8314G.712 QNAP TS-831X-4G CALL
2311.932X8.712 QNAP TS-932X-8G CALL
2311.P453U.712 QNAP TS-453U-RP CALL
2311.RVS46.712 QNAP TVS-463-8G CALL
2311.T453U.712 QNAP TS-453U CALL
2311.T8538.712 QNAP TS-853A-8G CALL
2311.TVS86.712 QNAP TVS-863-4G CALL
2311.12828.712 QNAP TVS-1282-i3-8G CALL
2311.251B2.712 QNAP TS-251B-2G CALL
2311.253B2.712 QNAP TS-253Be-2G CALL
2311.3514G.712 QNAP TS-351-4G CALL
2311.431X2.712 QNAP TS-431X2-2G CALL
2311.431XU.712 QNAP TS-431XeU-2G CALL
2311.453B2.712 QNAP TS-453Be-2G CALL
2311.453T8.712 QNAP TS-453BT3-8G CALL
2311.653B4.712 QNAP TS-653B-4G CALL
2311.672XT.712 QNAP TVS-672XT-i3-8G CALL
2311.82I38.712 QNAP TVS-882-i3-8G CALL
2311.T228A.712 QNAP TS-228A CALL
2311.TS251.712 QNAP QNAP TS-251+-2G (附遙控器) CALL
2311.TS667.712 QNAP TS-677-1600-8G CALL
2311.TS932.712 QNAP TS-932X-2G CALL
2311.672N4.712 QNAP TVS-672N-i3-4G CALL
2311.682I3.712 QNAP TVS-682-i3-8G CALL
2311.832X8.712 QNAP TS-832X-8G CALL
2311.872XT.712 QNAP TVS-872XT-i5-16G CALL
2311.T231P.712 QNAP TS-231P CALL
2311.TS128.712 QNAP TS-128A CALL
2311.TV882.712 QNAP TVS-882-i5-16G CALL
2311.H1002.473 海康 海康NAS H100 1G CALL
網路儲存伺服器 III
快克利更新:108.10.09
產品代號 產品名稱 (G) 優惠價
J0005301 ASUSTOR AS-6204RD 機架式(不含滑軌,3年保)... CALL
J0005302 ASUSTOR AS-6204RS 機架式(不含滑軌,3年保)... CALL
E9855 ASUSTOR DDR3-2GB 擴充記憶體 CALL
G6696 ASUSTOR NAS IP CAM 攝影機授權-License x 1 CALL
G6675 ASUSTOR NAS IP CAM 攝影機授權-License x 4 CALL
F5940 ASUSTOR 多媒體專用遙控器 CALL
G6678 ASUSTOR華芸 (AS7-RAM2G)2GB擴充記憶體 CALL
G6679 ASUSTOR華芸 (AS7-RAM4G)4GB擴充記憶體 CALL
G6680 ASUSTOR華芸 (AS7-RAM8G)8GB擴充記憶體 CALL
H6552 ASUSTOR華芸 AS-1002T 2Bay網路儲存伺服器 CALL
J0021001 ASUSTOR華芸 AS-1002T V2 2Bay網路儲存伺服... CALL
H6553 ASUSTOR華芸 AS-1004T 4Bay網路儲存伺服器 CALL
J0021002 ASUSTOR華芸 AS-1004T V2 4Bay網路儲存伺服... CALL
H7326 ASUSTOR華芸 AS-3102T 2Bay網路儲存伺服器 CALL
J0021003 ASUSTOR華芸 AS-3102T v2 2Bay網路儲存伺服... CALL
H7325 ASUSTOR華芸 AS-3104T 4Bay網路儲存伺服器 CALL
J0000864 ASUSTOR華芸 AS-3202T 2Bay網路儲存伺服器 CALL
J0000865 ASUSTOR華芸 AS-3204T 4Bay網路儲存伺服器 CALL
J0021004 ASUSTOR華芸 AS-3204T v2 4Bay網路儲存伺服... CALL
J0021005 ASUSTOR華芸 AS-4002T 2Bay網路儲存伺服器 CALL
J0021006 ASUSTOR華芸 AS-4004T 4Bay網路儲存伺服器 CALL
J0010604 ASUSTOR華芸 AS-6004U 4Bay 硬碟擴充櫃 CALL
H6191 ASUSTOR華芸 AS-6102T 2Bay網路儲存伺服器 CALL
H6192 ASUSTOR華芸 AS-6104T 4Bay網路儲存伺服器 CALL
H6193 ASUSTOR華芸 AS-6202T 2Bay網路儲存伺服器 CALL
H6194 ASUSTOR華芸 AS-6204T 4Bay網路儲存伺服器 CALL
J0000866 ASUSTOR華芸 AS-6208T 8Bay網路儲存伺服器 CALL
J0000867 ASUSTOR華芸 AS-6210T 10Bay網路儲存伺服器 CALL
J0010602 ASUSTOR華芸 AS-6302T 2Bay 網路儲存伺服器 CALL
J0010603 ASUSTOR華芸 AS-6404T 4Bay 網路儲存伺服器 CALL
G7479 ASUSTOR華芸 AS-7004T 4Bay網路儲存伺服器 CALL
J0011535 ASUSTOR華芸 AS-7004T-i5 4Bay網路儲存伺服... CALL
G6694 ASUSTOR華芸 AS-7008T 8Bay網路儲存伺服器 CALL
G6695 ASUSTOR華芸 AS-7010T 10Bay網路儲存伺服器 CALL
J0011536 ASUSTOR華芸 AS-7010T-i5 10Bay網路儲存伺服... CALL
G7708 ASUSTOR華芸 AS-7012RD 12Bay機架式(不含滑... CALL
G7706 ASUSTOR華芸 AS-7012RDX 12Bay機架式(不含滑... CALL
G6677 ASUSTOR華芸 AS-S10G SFP + 10GbE(Dual Port... CALL
G8799 ASUSTOR華芸(AS5-RAM1G)1GB擴充記憶體 CALL
G8800 ASUSTOR華芸(AS5-RAM2G)2GB擴充記憶體 CALL
G8801 ASUSTOR華芸(AS5-RAM4G)4GB擴充記憶體 CALL
G8802 ASUSTOR華芸(AS5-RAM8G)8GB擴充記憶體 CALL
H0665 BANACLOUD BC-T1悠遊雲 無線WIFI儲存隨身碟 CALL
J0020888 HIKVISION海康 H100 2.5吋網路儲存伺服器 CALL
H6580 NAS網路儲存伺服器到府安裝服務 CALL
J0013221 NETGEAR RN422 2Bay網路儲存伺服器 CALL
J0013222 NETGEAR RN424 4Bay網路儲存伺服器 CALL
J0013223 Netgear RN426 6Bay網路儲存伺服器 CALL
J0013224 Netgear RN428 8Bay網路儲存伺服器 CALL
J0013225 Netgear RN524X 4Bay網路儲存伺服器 CALL
J0013226 Netgear RN526X 6Bay網路儲存伺服器 CALL
J0013227 Netgear RN528X 8Bay網路儲存伺服器 CALL
J0013228 NETGEAR RN626X 6Bay網路儲存伺服器 CALL
J0013229 NETGEAR RN628X 8Bay網路儲存伺服器 CALL
J0003198 QNAP ES1640dcv2 機架式(含滑軌,5年保)網路... CALL
E8576 QNAP LIC-CAM-NAS-1CH 攝影機授權 CALL
G4358 QNAP LIC-CAM-NAS-2CH 攝影機授權 CALL
G4359 QNAP LIC-CAM-NAS-4CH 攝影機授權 CALL
J0018950 QNAP REXP-1210U-RP 12BAY儲存擴充設備 CALL
H7321 QNAP REXP-1220U-RP 12BAY儲存擴充設備 CALL
J0018951 QNAP REXP-1610U-RP 16BAY儲存擴充設備 CALL
H7322 QNAP REXP-1620U-RP 16BAY儲存擴充設備 CALL
J0003194 QNAP TDS-16489U-SA1 機架式(不含滑軌,5年保... CALL
J0003195 QNAP TDS-16489U-SA2 機架式(不含滑軌,5年保... CALL
J0003196 QNAP TDS-16489U-SB2 機架式(不含滑軌,5年保... CALL
J0003197 QNAP TDS-16489U-SB3 機架式(不含滑軌,5年保... CALL
J0005466 QNAP TES-1885U-D1531-16GR 機架式(含滑軌,... CALL
J0020540 QNAP TES-3085U-D1531-16GR 機架式(含滑軌,3... CALL
J0005470 QNAP TES-3085U-D1548-32GR 機架式(含滑軌,... CALL
J0021336 QNAP TS-1232XU-4G 機架式(不含滑軌,3年保)... CALL
J0021335 QNAP TS-1232XU-RP-4G 機架式(不含滑軌,3年... CALL
J0013366 QNAP TS-1253BU-RP-4G 機架式(不含滑軌,3年... CALL
J0021337 QNAP TS-1263XU-4G 機架式(不含滑軌,3年保)... CALL
J0021338 QNAP TS-1263XU-RP-4G 機架式(不含滑軌,3年... CALL
J0012473 QNAP TS-1273U-RP-8G 機架式(不含滑軌,3年... CALL
J0015555 QNAP TS-1277-1700-16G 網路儲存伺服器 CALL
J0015556 QNAP TS-1277-1700-64G 網路儲存伺服器 CALL
J0005461 QNAP TS-131P 網路儲存伺服器 CALL
J0020712 QNAP TS-1635AX-4G 網路儲存伺服器 CALL
J0020713 QNAP TS-1635AX-8G 網路儲存伺服器 CALL
J0012477 QNAP TS-1673U-RP-16G 機架式(不含滑軌,3年... CALL
J0012478 QNAP TS-1673U-RP-64G 機架式(不含滑軌,3年... CALL
J0019806 QNAP TS-1677X-1200-4G 網路儲存伺服器 CALL
J0019807 QNAP TS-1677X-1600-8G 網路儲存伺服器 CALL
J0019808 QNAP TS-1677X-1700-16G 網路儲存伺服器 CALL
J0019809 QNAP TS-1677X-1700-64G 網路儲存伺服器 CALL
J0020529 QNAP TS-1685-D1521-16G-550W 網路儲存伺服... CALL
J0020528 QNAP TS-1685-D1521-8G 網路儲存伺服器 CALL
J0020530 QNAP TS-1685-D1531-16G 網路儲存伺服器 CALL
J0020531 QNAP TS-1685-D1531-32G-550W 網路儲存伺服... CALL
J0017314 QNAP TS-228A 網路儲存伺服器 CALL
J0005462 QNAP TS-231P 網路儲存伺服器 CALL
J0014537 QNAP TS-231P2-1G 網路儲存伺服器 CALL
J0014538 QNAP TS-231P2-4G 網路儲存伺服器 CALL
J0010140 QNAP TS-253B-4G 網路儲存伺服器 CALL
J0010141 QNAP TS-253B-8G 網路儲存伺服器 CALL
J0018946 QNAP TS-253Be-2G 網路儲存伺服器 CALL
J0018947 QNAP TS-253Be-4G 網路儲存伺服器 CALL
J0019295 QNAP TS-328 網路儲存伺服器 CALL
J0005463 QNAP TS-431P 網路儲存伺服器 CALL
J0014539 QNAP TS-431P2-1G 網路儲存伺服器 CALL
J0014540 QNAP TS-431P2-4G 網路儲存伺服器 CALL
J0014541 QNAP TS-431X2-2G 網路儲存伺服器 CALL
J0014542 QNAP TS-431X2-8G 網路儲存伺服器 CALL
J0010138 QNAP TS-431X-2G 網路儲存伺服器 CALL
J0010139 QNAP TS-431X-8G 網路儲存伺服器 CALL
J0015549 QNAP TS-431XeU-2G 機架式(不含滑軌,3年保)... CALL
J0015550 QNAP TS-431XeU-8G 機架式(不含滑軌,3年保)... CALL
J0021403 QNAP TS-432XU-2G 機架式(不含滑軌,3年保)網... CALL
J0021404 QNAP TS-432XU-RP-2G 機架式(不含滑軌,3年保... CALL
J0010142 QNAP TS-453B-4G 網路儲存伺服器 CALL
J0010143 QNAP TS-453B-8G 網路儲存伺服器 CALL
J0018948 QNAP TS-453Be-2G 網路儲存伺服器 CALL
J0018949 QNAP TS-453Be-4G 網路儲存伺服器 CALL
J0015894 QNAP TS-453BT3-8G 網路儲存伺服器 CALL
J0020532 QNAP TS-453BU-2G 單電源機架式(不含滑軌,3... CALL
J0013357 QNAP TS-453BU-4G 單電源機架式(不含滑軌,3... CALL
J0013358 QNAP TS-453BU-RP-4G 雙電源機架式(不含滑軌... CALL
J0020533 QNAP TS-463XU-4G 單電源機架式(不含滑軌,3... CALL
J0020534 QNAP TS-463XU-RP-4G 雙電源機架式(不含滑軌... CALL
J0019794 QNAP TS-473-4G 網路儲存伺服器 CALL
J0019795 QNAP TS-473-8G 網路儲存伺服器 CALL
J0010144 QNAP TS-653B-4G 網路儲存伺服器 CALL
J0010145 QNAP TS-653B-8G 網路儲存伺服器 CALL
J0019796 QNAP TS-673-4G 網路儲存伺服器 CALL
J0019797 QNAP TS-673-8G 網路儲存伺服器 CALL
J0015551 QNAP TS-677-1600-8G 網路儲存伺服器 CALL
J0019800 QNAP TS-832X-2G 網路儲存伺服器 CALL
J0019801 QNAP TS-832X-8G 網路儲存伺服器 CALL
J0021334 QNAP TS-832XU-4G 機架式(不含滑軌,3年保)網... CALL
J0021333 QNAP TS-832XU-RP-4G 機架式(不含滑軌,3年保... CALL
J0020535 QNAP TS-853BU-4G 機架式(不含滑軌,3年保)網... CALL
J0013365 QNAP TS-853BU-RP-4G 機架式(不含滑軌,3年保... CALL
J0020536 QNAP TS-863XU-4G 機架式(不含滑軌,3年保)網... CALL
J0020537 QNAP TS-863XU-RP-4G 機架式(不含滑軌,3年保... CALL
J0019798 QNAP TS-873-4G 網路儲存伺服器 CALL
J0019799 QNAP TS-873-8G 網路儲存伺服器 CALL
J0020538 QNAP TS-873U-4G 機架式(不含滑軌,3年保)網... CALL
J0012470 QNAP TS-873U-RP-8G 機架式(不含滑軌,3年保... CALL
J0015552 QNAP TS-877-1600-8G 網路儲存伺服器 CALL
J0019802 QNAP TS-932X-2G 網路儲存伺服器 CALL
J0019803 QNAP TS-932X-8G 網路儲存伺服器 CALL
J0019804 QNAP TS-963X-2G 網路儲存伺服器 CALL
J0019805 QNAP TS-963X-8G 網路儲存伺服器 CALL
J0015553 QNAP TS-TS-877-1700-16G 網路儲存伺服器 CALL
J0003175 QNAP TVS-1282-i3-8G 網路儲存伺服器 CALL
J0003176 QNAP TVS-1282-i5-16G 網路儲存伺服器 CALL
J0003178 QNAP TVS-1282-i7-32G 網路儲存伺服器 CALL
J0010736 QNAP TVS-1282T3-i5-16G 網路儲存伺服器 CALL
J0010737 QNAP TVS-1282T3-i7-32G 網路儲存伺服器 CALL
J0010738 QNAP TVS-1282T3-i7-64G 網路儲存伺服器 CALL
J0012468 QNAP TVS-1582TU-i5-16G 機架式(不含滑軌,3... CALL
J0012469 QNAP TVS-1582TU-i7-32G 機架式(不含滑軌,3... CALL
J0017315 QNAP TVS-473e-4G 網路儲存伺服器 CALL
J0017316 QNAP TVS-473e-8G 網路儲存伺服器 CALL
J0017317 QNAP TVS-673e-4G 網路儲存伺服器 CALL
J0017318 QNAP TVS-673e-8G 網路儲存伺服器 CALL
J0003171 QNAP TVS-682-i3-8G 網路儲存伺服器 CALL
J0017319 QNAP TVS-873e-4G 網路儲存伺服器 CALL
J0017320 QNAP TVS-873e-8G 網路儲存伺服器 CALL
J0011840 QNAP TVS-882BR-i5-16G 網路儲存伺服器 CALL
J0011842 QNAP TVS-882BR-i7-32G 網路儲存伺服器 CALL
J0011841 QNAP TVS-882BR-ODD-i5-16G 網路儲存伺服器 CALL
J0011843 QNAP TVS-882BR-ODD-i7-32G 網路儲存伺服器 CALL
J0011844 QNAP TVS-882BRT3-i5-16G 網路儲存伺服器 CALL
J0011846 QNAP TVS-882BRT3-i7-32G 網路儲存伺服器 CALL
J0011845 QNAP TVS-882BRT3-ODD-i5-16G 網路儲存伺服... CALL
J0011847 QNAP TVS-882BRT3-ODD-i7-32G 網路儲存伺服... CALL
J0003172 QNAP TVS-882-i3-8G 網路儲存伺服器 CALL
J0003173 QNAP TVS-882-i5-16G 網路儲存伺服器 CALL
J0003174 QNAP TVS-882-i5-16G-450W 網路儲存伺服器 CALL
J0011837 QNAP TVS-882ST3-i5-8G 網路儲存伺服器(2.5 ... CALL
J0011839 QNAP TVS-882ST3-i7-16G 網路儲存伺服器(2.5... CALL
J0011838 QNAP TVS-882ST3-i7-8G 網路儲存伺服器(2.5 ... CALL
J0020714 QNAP TVS-951X-2G 網路儲存伺服器 CALL
J0020715 QNAP TVS-951X-8G 網路儲存伺服器 CALL
J0003190 QNAP TVS-EC1280U-SAS-RP-8GE-R2 機架式(不... CALL
J0003191 QNAP TVS-EC1580MU-SAS-RP-8GE-R2 機架式(不... CALL
J0003192 QNAP TVS-EC1680U-SAS-RP-8GE-R2 機架式(不... CALL
J0003193 QNAP TVS-EC2480U-SAS-RP-8GE-R2 機架式(不... CALL
J0010560 Synology  DX517 硬碟擴充裝置(限17系列用) CALL
J0011495 Synology  DX517 硬碟擴充裝置(限17系列用) ... CALL
G6444 Synology DS115j 網路儲存伺服器 CALL
J0015118 Synology DS118 網路儲存伺服器 CALL
J0011671 Synology DS1517 網路儲存伺服器 CALL
J0013500 Synology DS1517 網路儲存伺服器/五年保固(... CALL
J0010474 Synology DS1517+ (2G) 網路儲存伺服器(三年... CALL
J0020162 Synology DS1618+ 網路儲存伺服器 CALL
J0011672 Synology DS1817 網路儲存伺服器(內建雙10GB... CALL
J0013501 Synology DS1817 網路儲存伺服器/五年保固(... CALL
J0010476 Synology DS1817+ (2G) 網路儲存伺服器(三年... CALL
J0010477 Synology DS1817+ (8G) 網路儲存伺服器(三年... CALL
H9512 Synology DS216 網路儲存伺服器 CALL
J0016777 Synology DS218 網路儲存伺服器 CALL
J0014037 Synology DS218+ 網路儲存伺服器 CALL
J0015119 Synology DS218j 網路儲存伺服器 CALL
J0015120 Synology DS218play 網路儲存伺服器 CALL
G9470 Synology DS2415+ 網路儲存伺服器 CALL
J0014041 Synology DS3018xs 網路儲存伺服器 CALL
J0014038 Synology DS418 網路儲存伺服器 CALL
J0013270 Synology DS418j 網路儲存伺服器 CALL
J0014039 Synology DS418play 網路儲存伺服器 CALL
J0013271 Synology DS718+ 網路儲存伺服器 CALL
J0014040 Synology DS918+ 網路儲存伺服器 CALL
G2708 WD My Cloud 6TB 雲端儲存系統 CALL
J0000776 WD My Cloud 8TB 雲端儲存系統 CALL
J0013878 WD My Cloud Home 2TB 雲端儲存系統 CALL
J0013879 WD My Cloud Home 3TB 雲端儲存系統 CALL
J0013880 WD My Cloud Home 4TB 雲端儲存系統 CALL
J0013881 WD My Cloud Home 6TB 雲端儲存系統 CALL
J0013882 WD My Cloud Home 8TB 雲端儲存系統 CALL
J0013885 WD My Cloud Home Duo 12TB(6TBx2) 雲端儲存... CALL
J0013886 WD My Cloud Home Duo 16TB(8TBx2) 雲端儲存... CALL
J0013887 WD My Cloud Home Duo 20TB(10TBx2) 雲端儲... CALL
J0013883 WD My Cloud Home Duo 4TB(2TBx2) 雲端儲存... CALL
J0019783 WD My Cloud Home Duo 6TB(3TBx2) 雲端儲存... CALL
J0013884 WD My Cloud Home Duo 8TB(4TBx2) 雲端儲存... CALL
I0535 WD My Cloud Mirror(Gen2) 12TB(6TBx2) 雲端... CALL
J0003835 WD My Cloud Pro PR2100 12TB(6TBx2) NAS伺... CALL
J0003836 WD My Cloud Pro PR2100 16TB(8TBx2) NAS伺... CALL
J0003837 WD My Cloud Pro PR4100 16TB(4TBx4) NAS伺... CALL
J0003838 WD My Cloud Pro PR4100 24TB(6TBx4) NAS伺... CALL
J0003839 WD My Cloud Pro PR4100 32TB(8TBx4) NAS伺... CALL
J0017766 WD My Passport Wireless SSD 1TB 外接式Wi-... CALL
J0017767 WD My Passport Wireless SSD 2TB 外接式Wi-... CALL
J0017765 WD My Passport Wireless SSD 500GB 外接式W... CALL
H1495 Zyxel NAS540 4-Bay 家庭雲端儲存中心 CALL
網路儲存伺服器 IV
快克利更新:108.10.24
品牌 品號 產品名稱 (U) 優惠價
ASUSTOR AS6204RD-RAIL Asustor AS6204RD CALL
ASUSTOR AS1004T-V2 Asustor AS1004T CALL
ASUSTOR AS6302T Asustor AS6302T CALL
Synology FS6400 Synology FlashStation FS6400 CALL
Synology RS819 Synology Realtek 四核心1.4GHz/2GB/4 bays CALL
Synology DS2419-PLUS Synology-DiskStation 12bays/Intel Atom C3538 2.1/4GBx1/3Y CALL
Synology DS1019-PLUS Synology-5bays/四核Intel Celeron J3455/8GB(4GBx2)/3Y CALL
Synology RS1619XS-PLUS 1U 4bay/Intel Xeon D-1527四核2.2GHz/8G/4xGigabit(RJ-45)/5Y CALL
Synology DS1819-PLUS 直立式8bay/四核心2.1GHz/4G DDR4/4 x Gigabit(RJ-45)/3Y CALL
Synology RS2418RP-PLUS Rack 12bay/Intel Atom C3538四核2.1GHz/4GB DDR4/500w*2/3Y CALL
Synology RS2418-PLUS Rack 12bay/Intel Atom C3538四核心2.1GHz/4GB DDR4/500w/3Y CALL
Synology DS119J Synology 1 bay/Marvell A3720雙核心800MHz/256MB DDR3L/2Y CALL
Synology RS1219-PLUS Synology 機架8 bay/Quad Code 2.4GHz/2G/3年保 CALL
Synology DS1618-PLUS Synology 6 bays/Intel Atom C3538/4G DDR4/4*1GbE(RJ-45)/3Y CALL
Synology RS3618XS Synology機架式12bay/D-1521四核心2.4G/8G DDR4 UDIMM/5Y CALL
Synology DS718-PLUS Synology 2bays/Intel Celeron J3455四核心1.5 G/2G DDR3L/3Y CALL
Synology RS818RP-PLUS Synology RackStation RS818RP+ CALL
Synology RS818-PLUS Synology RackStation RS818+ CALL
Synology DS218 Synology DiskStation DS218/2年 CALL
Synology DX1215 SYNOLOGY DX1215 CALL
Synology DS218PLAY Synology 2-bay/Realtek 四核心1.4GHz/1GB DDR4/2*USB 3.0/2Y CALL
Synology DS218J Synology 2-bay/Marvell dual-core 1.3GHz/DDR3 512MB/2Y CALL
Synology DS118 Synology 1-bay/quad-core 1.4G/1GB DDR4/2*USB3.0/Gigabit*1/2Y CALL
Synology VS960HD Synology Viedo decoder(up to 96ch@720p)/3Y CALL
Synology DS3018XS Synology 6bay/Pentium D1508雙核心2.2G/8G DDR4 SO-DIMM/5Y CALL
Synology DS918-PLUS Synology 4-bay/quad-core 1.5G/4G DDR3L SO-DIMM/3Y CALL
Synology DS418PLAY Synology 4-bay/Celeron J3355 dual-core2G/2G DDR3L SO-DIMM/2Y CALL
Synology DS418 Synology 4-bay/quad-core 1.4GHz/2GB DDR4/2年保 CALL
Synology DS218-PLUS Synology 2-bay/Celeron J3355 dual-core/2G DDR3L-1866/2Y CALL
Synology DS418J Synology 4bays/雙核1.4GHz/1G DDR4/2年保 CALL
Synology RS4017XS-PLUS Synology Intel D-1541/3U/16bays/8GB DDR4 ECC UDIMM/2x800W/5Y CALL
Synology RS3617XS-PLUS Synology Xeon D-1531 6 core/8G DDR4 UDIMM/12 bays/500W*2/5Y CALL
Synology RS3617RPXS Synology Xeon D-1521 Quad-Core 2.4G/8GDDR4/12 bays/500W*2/5Y CALL
Synology RX1217RP Synology 機架型 12Bay RP InfiniBand 擴充櫃 CALL
網路儲存伺服器 V
快克利更新:107.05.24
料號 產品名稱 (X) 優惠價
STNAFAS2220 NetApp FAS2220 Storage  CALL
STNAFAS2240-2 NetApp FAS2240-2 Storage  CALL
STNAFAS2240-4 NetApp FAS2240-4 Storage  CALL
Synology NAS 伺服器
快克利更新:101.11.07
產品型號
產品說明 優惠價
RS3412RPxs
CPU:3.1Ghz 雙核 • 記憶體大小:2GB ECC RAM • 雙電源模組 • 含滑軌 • 無硬碟 • 三年保固
CALL
RS3412xs
CPU:3.1Ghz 雙核 • 記憶體大小:2GB ECC RAM • 含滑軌 • 無硬碟 • 三年保固
CALL
DS2413+
CPU:2.13GHz • 記憶體:DDR3 2GB • USB3.0 • 無硬碟 • 三年保固
CALL
DS3612xs
CPU:3.1Ghz 雙核 • 記憶體大小:2GB ECC RAM • 無硬碟 • 三年保固
CALL
DS112
CPU:1.6GHz • 記憶體大小:256MB • 無硬碟 • 兩年保固
CALL
DS112+
2.0GHz • 記憶體大小:512MB • 無硬碟 • 兩年保固
CALL
DS112j
CPU:1.0GHz • 記憶體大小:128MB • 無硬碟 • 兩年保固
CALL
DS212j
1.2GHz • 記憶體大小: 256MB • 無硬碟 • 兩年保固
CALL
DS213
2.0GHz • 記憶體:DDR3 512MB • USB3.0 • 無硬碟 • 兩年保固
CALL
DS213+
1.067GHz 雙核 • 記憶體:DDR3 512MB • USB3.0 • 無硬碟 • 兩年保固
CALL
DS213air
1.6GHz • 記憶體:DDR3 256MB • USB3.0 • 內建 WiFi • 無硬碟 • 兩年保固
CALL
DS712+
1.8Ghz • 雙網卡 • 記憶體大小:1GB • 無硬碟 • 三年保固
CALL
DS411
1.6GHz • 記憶體大小: 512MB • 無硬碟 • 兩年保固
CALL
DS411j
1.2GHz • 記憶體大小: 128MB • 無硬碟 • 兩年保固
CALL
DS412+
2.13Ghz雙核 • 記憶體大小:1GB • 無硬碟 • 兩年保固
CALL
DS413
CPU:1.067GHz 雙核 • 記憶體:DDR3 1GB • USB3.0 • 無硬碟 • 兩年保固
CALL
DS413j
1.6GHz • 記憶體:DDR3 512MB • 無硬碟 • 兩年保固
CALL
DS1512+
2.13Ghz雙核 • 記憶體大小:1GB • 無硬碟 • 三年保固
CALL
DS1812+
CPU:2.13Ghz雙核•記憶體大小:1GB•USB3.0•無硬碟•三年保固
CALL
RS212
1.6GHz • 記憶體大小: 256MB • 無硬碟 • 三年保固
CALL
RS2212+
2.13Ghz雙核 • 記憶體大小:1GB • 含滑軌 • 無硬碟 • 三年保固
CALL
RS2212RP+
2.13Ghz雙核• 記憶體大小:1GB • 含滑軌 • 雙電源 • 無硬碟 • 三年保固
CALL
RS812
1.6Ghz • 記憶體大小:512MB 含滑軌 • 無硬碟 • 三年保固
CALL
RS812+
2.1GHz • 記憶體大小:1GB • 含滑軌 • 無硬碟 • 三年保固
CALL
RS812RP+
2.1GHz • 記憶體大小:1GB • 雙電源供應 • 含滑軌 • 無硬碟 • 三年保固
CALL
DS411Slim
(適用2.5吋硬碟)CPU:1.6GHz•記憶體大小:256MB•無硬碟•兩年保固
CALL
USB Station2
USB2.0外接式硬碟NAS伺服器: 檔案分享、影音下載、印表機伺服器
CALL
加購:2G DDR3 RAM (x12系列)
搭配:DS1512+, DS2413+, RS812(RP)+, RS2212(RP)+系列產品使用
CALL
加購: 2G ECC RAM (xs系列)
搭配: RS3412(RP)xs、 RS3412(RP)xs 、DS3612xs系列產品使用
CALL
加購: 2G RAM (x11系列)
搭配:DS1511+, DS2411+, RS810(RP)+, RS2211(RP)+系列產品使用
CALL
擴充: Synology DX1211
搭配DS2413+, DS3611xs, DS3612xs 機種使用(無硬碟/三年保固)
CALL
擴充: Synology DX213
搭配DS710+, DS712+, DS1010+, DS1511+, DS1512+, DS1812+ (無硬碟/三年保固)
CALL
擴充: Synology DX510
搭配DS1511+, DS1512+, DS712+ 機種使用(無硬碟/三年保固)
CALL
擴充: Synology DX513
搭配DS710+, DS712+, DS1010+, DS1511+, DS1512+, DS1812+ (無硬碟/三年保固)
CALL
擴充: Synology RX1211
搭配RS2211(RP)+, RS2212(RP)+, RS3411(RP)xs, RS3412(RP)xs系列機種使用,含滑軌(無硬碟/三年保固)
CALL
擴充: Synology RX1211RP
搭配RS2211(RP)+, RS2212(RP)+, RS3411(RP)xs, RS3412(RP)xs系列機種使用,含滑軌(無硬碟/三年保固)
CALL
擴充: Synology RX410
RS810(RP)+, RS812, RS812(RP)+ 硬碟擴充機,含滑軌(無硬碟/五年保固)
CALL
監控: Synology VS80
透過網路免用 PC 監看高達九路由NAS所管理的 IP 攝影機即時影像。
CALL
監控: 網路攝影機(IP Camera)授權包單支
選購攝影機授權以在Synology Surveillance Station安裝額外的網路攝影機
CALL
監控: 網路攝影機(IP Camera)授權包四支
選購攝影機授權以在Synology Surveillance Station安裝額外的網路攝影機
CALL
配件: Synology iUSB2
2.5吋SATA硬碟可攜式儲存備份裝置
CALL
配件: Synology 遙控器
輕鬆遙控 Audio Station 的音樂播放動作。
CALL
配件:2.5吋硬碟架TypeA
適用於單顆硬碟機種
CALL
配件:2.5吋硬碟架TypeB
適用於雙顆硬碟以上機種(不包含無排線機種)
CALL
配件:2.5吋硬碟架TypeC
適用於雙顆硬碟以上無排線機種
CALL
QNAP 網路儲存伺服器 I
快克利更新:106.08.24
產品名稱 (GP) 機種 HDD CPU RAM 優惠價
TBS-453A-4G Set-Top 4 Intel® Celeron® N3150 1.6GHz 四核心 4GB (Max 8GB) CALL
TBS-453A-4G-480G Set-Top 4 Intel® Celeron® N3150 1.6GHz 四核心 4GB (Max 9GB) CALL
TBS-453A-4G-960G Set-Top 4 Intel® Celeron® N3150 1.6GHz 四核心 4GB (Max 10GB) CALL
TBS-453A-8G Set-Top 4 Intel® Celeron® N3150 1.6GHz 四核心 8GB DDR3L CALL
TBS-453A-8G-480G Set-Top 4 Intel® Celeron® N3150 1.6GHz 四核心 8GB DDR3L CALL
TBS-453A-8G-960G Set-Top 4 Intel® Celeron® N3150 1.6GHz 四核心 8GB DDR3L CALL
TAS-168-0102N-01
(ST2000VN000 x 1 inside)
Portable 1 ARM® 1.1 GHz 雙核心 2GB CALL
TAS-268-0202N-01
(ST2000VN000 x 2 inside)
Portable 2 ARM® 1.1 GHz 雙核心 2GB CALL
TS-131 Tower 2 ARM Cortex-A9 dual core 1.2GHz 512MB CALL
TS-231 Tower 2 ARM Cortex-A9 dual core 1.2GHz 512MB CALL
TS-431 Tower 4 ARM Cortex-A9 dual core 1.2GHz 512MB CALL
TS-231+ Tower 2 ARM Cortex-A15 dual core 1.4GHz 1GB CALL
TS-231+-0202N-01
(ST2000VN000 x 2 inside)
Tower 2 ARM Cortex-A9 dual core 1.2GHz 512MB CALL
TS-431+ Tower 4 ARM AL-212 dual core 1.4GHz 1GB CALL
TS-131P Tower 1 ARM AL-212 dual core 1.7GHz 1GB CALL
TS-231P Tower 2 ARM AL-212 dual core 1.7GHz 1GB CALL
TS-431P Tower 4 ARM AL-212 dual core 1.7GHz 1GB CALL
TS-431P-2G (台灣限量發行) Tower 4 ARM AL-212 dual core 1.7GHz 2GB CALL
TS-431X-2G Tower 4 ARM AL-212 dual core 1.7GHz 2GB x1 ( Max. 8GB x1 ) CALL
TS-431X-8G Tower 4 ARM AL-212 dual core 1.7GHz 8GB x 1 CALL
TS-531P-2G Tower 5 ARM AL-314 quad core 1.4GHz 2GB CALL
TS-531P-8G Tower 5 ARM AL-314 quad core 1.4GHz 8GB CALL
TS-531X-2G Tower 5 ARM AL-314 quad core 1.7GHz 2GB x1 ( Max. 8GB x1 ) CALL
TS-531X-8G Tower 5 ARM AL-314 quad core 1.7GHz 8GB x 1 CALL
TS-831X-4G Tower 8 ARM AL-314 quad core 1.7GHz 4GB x1 ( Max. 8GB x2 ) CALL
TS-831X-8G Tower 8 ARM AL-314 quad core 1.7GHz 8GB x1 ( Max. 8GB x2 ) CALL
TS-831X-16G Tower 8 ARM AL-314 quad core 1.7GHz 8GB x 2 CALL
TS-1635-4G Tower 4 + 12 ARM AL-514 Quad Core 1.7GHz 4GB x1 ( Max. 8GB x2 ) CALL
TS-1635-8G Tower 4 + 12 ARM AL-514 Quad Core 1.7GHz 8GB x1 ( Max. 8GB x2 ) CALL
TS-251C Tower 2 Intel Celeron 2.41GHz Dual Core 1GB CALL
TS-251 Tower 2 Intel Celeron 2.41GHz Dual Core 1GB (Max 8GB) CALL
TS-451 Tower 4 Intel Celeron 2.41GHz Dual Core 1GB (Max 8GB) CALL
TS-251A-2G Tower 2 Intel® Celeron® N3060 1.6GHz 雙核心 1GB x2 ( Max. 4GB x2 ) CALL
TS-251A-4G Tower 2 Intel® Celeron® N3060 1.6GHz 雙核心 2GB x2 ( Max. 4GB x2 ) CALL
TS-451A-2G Tower 4 Intel® Celeron® N3060 1.6GHz 雙核心 1GB x2 ( Max. 4GB x2 ) CALL
TS-451A-4G Tower 4 Intel® Celeron® N3060 1.6GHz 雙核心 2GB x2 ( Max. 4GB x2 ) CALL
TS-251+-2G (附遙控器) Tower 2 Intel Celeron 2.0 GHz Quad Core 2GB x1 ( Max. 4GB x2 ) CALL
TS-251+-8G (附遙控器) Tower 2 Intel Celeron 2.0 GHz Quad Core 4GB x 2 CALL
TS-451+-2G (附遙控器) Tower 4 Intel Celeron 2.0 GHz Quad Core 2GB x1 ( Max. 4GB x2 ) CALL
TS-451+-8G (附遙控器) Tower 4 Intel Celeron 2.0 GHz Quad Core 4GB x 2 CALL
TS-453mini-2G (附遙控器) Tower 4 Intel Celeron 2.0 GHz Quad Core 2GB (Max 8GB) CALL
TS-453mini-8G (附遙控器) Tower 4 Intel Celeron 2.0 GHz Quad Core 8GB CALL
TS-253A-4G (附遙控器) Tower 2 Intel® Celeron® N3160 1.6GHz 四核心 2GB x2 ( Max. 4GB x2 ) CALL
TS-253A-8G (附遙控器) Tower 2 Intel® Celeron® N3160 1.6GHz 四核心 4GB x 2 CALL
TS-453A-4G (附遙控器) Tower 4 Intel® Celeron® N3160 1.6GHz 四核心 2GB x2 ( Max. 4GB x2 ) CALL
TS-453A-8G (附遙控器) Tower 4 Intel® Celeron® N3160 1.6GHz 四核心 4GB x 2 CALL
TS-653A-4G (附遙控器) Tower 6 Intel® Celeron® N3160 1.6GHz 四核心 2GB x2 ( Max. 4GB x2 ) CALL
TS-653A-8G (附遙控器) Tower 6 Intel® Celeron® N3160 1.6GHz 四核心 4GB x 2 CALL
TS-853A-4G (附遙控器) Tower 8 Intel® Celeron® N3160 1.6GHz 四核心 2GB x2 ( Max. 4GB x2 ) CALL
TS-853A-8G (附遙控器) Tower 8 Intel® Celeron® N3160 1.6GHz 四核心 4GB x 2 CALL
TS-451S Pro (2.5" HDD) Tower 4 Intel Celeron 2.41 GHz Dual Core 1GB (Max 8GB) CALL
TS-453S Pro (2.5" HDD) Tower 4 Intel Celeron 2.0 GHz Quad Core 2GB x2 ( Max. 4GB x2 ) CALL
TS-853S Pro (2.5" HDD) Tower 8 Intel Celeron 2.0 GHz Quad Core 2GB x2 ( Max. 4GB x2 ) CALL
TS-453Bmini-4G Tower 4 Intel® Celeron® J3455 四核心 1.5 GHz  2GB x2 ( Max. 4GB x2 ) CALL
TS-453Bmini-8G Tower 4 Intel® Celeron® J3455 四核心 1.5 GHz  4GB x 2 CALL
TS-253B-4G Tower 2 Intel® Celeron® J3455 四核心 1.5 GHz 2GB x2 ( Max. 4GB x2 ) CALL
TS-253B-8G Tower 2 Intel® Celeron® J3455 四核心 1.5 GHz 4GB x 2 CALL
TS-453B-4G Tower 4 Intel® Celeron® J3455 四核心 1.5 GHz 2GB x2 ( Max. 4GB x2 ) CALL
TS-453B-8G Tower 4 Intel® Celeron® J3455 四核心 1.5 GHz 4GB x 2 CALL
TS-653B-4G Tower 6 Intel® Celeron® J3455 四核心 1.5 GHz 2GB x2 ( Max. 4GB x2 ) CALL
TS-653B-8G Tower 6 Intel® Celeron® J3455 四核心 1.5 GHz 4GB x 2 CALL
TS-431XU-2G 1U 4 ARM® Cortex-A15 AL-314 四核心 1.7 GHz 2GB x1 ( Max. 8GB x2 ) CALL
TS-431XU-RP-2G 1U 4 ARM® Cortex-A15 AL-314 四核心 1.7 GHz 2GB x1 ( Max. 8GB x2 ) CALL
TS-831XU-4G 2U 8 ARM® Cortex-A15 AL-314 四核心 1.7 GHz 4GB x1 ( Max. 8GB x2 ) CALL
TS-831XU-RP-4G 2U 8 ARM® Cortex-A15 AL-314 四核心 1.7 GHz 4GB x1 ( Max. 8GB x2 ) CALL
TS-1231XU-4G 3U 12 ARM® Cortex-A15 AL-314 四核心 1.7 GHz 4GB x1 ( Max. 8GB x2 ) CALL
TS-1231XU-RP-4G 3U 12 ARM® Cortex-A15 AL-314 四核心 1.7 GHz 4GB x1 ( Max. 8GB x2 ) CALL
TS-453BU-4G 1U 4 Intel® Apollo Lake J3455 四核心 1.5GHz 2GB x2 ( Max. 4GB x2 ) CALL
TS-453BU-8G 1U 4 Intel® Apollo Lake J3455 四核心 1.5GHz 4GB x 2 CALL
TS-453BU-RP-4G 1U 4 Intel® Apollo Lake J3455 四核心 1.5GHz 2GB x2 ( Max. 4GB x2 ) CALL
TS-453BU-RP-8G 1U 4 Intel® Apollo Lake J3455 四核心 1.5GHz 4GB x 2 CALL
TS-463U-RP-4G 1U 4 AMD 2.0 GHz Quad Core 4GB x1 ( Max. 8GB x2 ) CALL
TS-563-2G Tower 5 AMD 2.0 GHz Quad Core 2GB x1 ( Max. 8GB x2 ) CALL
TS-563-8G Tower 5 AMD 2.0 GHz Quad Core 8GB x1 ( Max. 8GB x2 ) CALL
TVS-463-4G Tower 4 AMD 2.4 GHz Quad Core 4GB x1 ( Max. 8GB x2 ) CALL
TVS-663-4G Tower 6 AMD 2.4 GHz Quad Core 4GB x1 ( Max. 8GB x2 ) CALL
TVS-863-4G Tower 8 AMD 2.4 GHz Quad Core 4GB x1 ( Max. 8GB x2 ) CALL
TVS-863+-8G Tower 8 AMD 2.4 GHz Quad Core 8GB x1 ( Max. 8GB x2 ) CALL
TVS-863+-16G Tower 8 AMD 2.4 GHz Quad Core 8GB x 2 CALL
TVS-473-8G Tower 4 AMD RX-421BD Quad Core 2.1GHz 4GB x2 ( Max. 16GB x4 ) CALL
TVS-473-16G Tower 4 AMD RX-421BD Quad Core 2.1GHz 8GB x2 (Max. 16GB x4 ) CALL
TVS-473-64G Tower 4 AMD RX-421BD Quad Core 2.1GHz 16GB x 4 CALL
TVS-673-8G Tower 6 AMD RX-421BD Quad Core 2.1GHz 4GB x2 ( Max. 16GB x4 ) CALL
TVS-673-16G Tower 6 AMD RX-421BD Quad Core 2.1GHz 8GB x2 (Max. 16GB x4 ) CALL
TVS-673-64G Tower 6 AMD RX-421BD Quad Core 2.1GHz 16GB x 4 CALL
TVS-873-8G Tower 8 AMD RX-421BD Quad Core 2.1GHz 4GB x2 ( Max. 16GB x4 ) CALL
TVS-873-16G Tower 8 AMD RX-421BD Quad Core 2.1GHz 8GB x2 (Max. 16GB x4 ) CALL
TVS-873-64G Tower 8 AMD RX-421BD Quad Core 2.1GHz 16GB x 4 CALL
TVS-471-i3-4G Tower 4 Intel Core i3 3.5 GHz Dual Core 2GB x2 ( Max. 8GB x2 ) CALL
TVS-671-i3-4G Tower 6 Intel Core i3 3.5 GHz Dual Core 2GB x2 ( Max. 8GB x2 ) CALL
TVS-671-i5-8G Tower 6 Intel Core i5 3.0 GHz Quad Core 4GB x2 ( Max. 8GB x2 ) CALL
TVS-871-i3-4G Tower 8 Intel Core i3 3.5 GHz Dual Core 2GB x2 ( Max. 8GB x2 ) CALL
TVS-871-i5-8G Tower 8 Intel Core i5 3.0 GHz Quad Core 4GB x2 ( Max. 8GB x2 ) CALL
TVS-871-i7-16G Tower 8 Intel Core i7 3.2 GHz Quad Core 8GB x 2 CALL
TVS-871T-i5-16G Tower 8 Intel Core i5 3.0 GHz Quad Core 16GB DDR3 CALL
TVS-871T-i7-16G Tower 8 Intel Core i7 3.2 GHz Quad Core 16GB DDR3 CALL
TVS-EC880-E3-8G Tower 8 Intel Xeon E3 3.4GHz Quad Core 8GB (Max 32GB) CALL
TVS-EC880-E3-16G Tower 8 Intel Xeon E3 3.4GHz Quad Core 16GB (Max 32GB) CALL
TVS-EC1080-i3-8G Tower 10 Intel Core i3 3.5 GHz Dual Core 8GB (Max 32GB) CALL
TVS-EC1080-E3-8G Tower 10 Intel Xeon E3 3.4GHz Quad Core 8GB (Max 32GB) CALL
TVS-EC1080-E3-16G Tower 10 Intel Xeon E3 3.4GHz Quad Core 16GB (Max 32GB) CALL
TVS-EC1080+-E3-32G Tower 10 Intel Xeon E3 3.4GHz Quad Core 32GB+256GB mSATA  CALL
TVS-682-PT-8G Tower 2 + 4 Intel® Pentium® 3.3 GHz 雙核心 8GB (Max 64GB) CALL
TVS-682-i3-8G Tower 2 + 4 Intel® Core™ i3 3.7 GHz 雙核心 4GB x2 ( Max. 16GB x4 ) CALL
TVS-882-i3-8G Tower 2 + 6 Intel® Core™ i3 3.7 GHz 雙核心 4GB x2 ( Max. 16GB x4 ) CALL
TVS-882-i5-16G Tower 2 + 6 Intel® Core™ i5 3.6 GHz 四核心 8GB x2 ( Max. 16GB x4 ) CALL
TVS-882-i5-16G-450W Tower 2 + 6 Intel® Core™ i5 3.6 GHz 四核心 8GB x2 ( Max. 16GB x4 ) CALL
TVS-1282-i3-8G Tower 4 +8 Intel® Core™ i3 3.7 GHz 雙核心 4GB x2 ( Max. 16GB x4 ) CALL
TVS-1282-i5-16G Tower 4 +8 Intel® Core™ i5 3.6 GHz 四核心 8GB x2 ( Max. 16GB x4 ) CALL
TVS-1282-i5-16G-450W Tower 4 +8 Intel® Core™ i5 3.6 GHz 四核心 8GB x2 ( Max. 16GB x4 ) CALL
TVS-1282-i7-32G Tower 4 +8 Intel® Core™ i7 3.4 GHz 四核心 8GB x4 ( Max. 16GB x4 ) CALL
TVS-1282-i7-64G Tower 4 +8 Intel® Core™ i7 3.4 GHz 四核心 16GB x 4 CALL
TVS-1282-i7-32G-450W Tower 4 +8 Intel® Core™ i7 3.4 GHz 四核心 8GB x4 ( Max. 16GB x4 ) CALL
TVS-1282-i7-64G-450W Tower 4 +8 Intel® Core™ i7 3.4 GHz 四核心 16GB x 4 CALL
TVS-682T-i3-8G Tower 2 + 4 Intel® Core™ i3 3.7 GHz 雙核心 4GB x2 ( Max. 16GB x4 ) CALL
TVS-882T-i5-16G Tower 2 + 6 Intel® Core™ i5 3.6 GHz 四核心 8GB x2 ( Max. 16GB x4 ) CALL
TVS-1282T-i5-16G Tower 4 +8 Intel® Core™ i5 3.6 GHz 四核心 8GB x2 ( Max. 16GB x4 ) CALL
TVS-1282T-i7-32G Tower 4 +8 Intel® Core™ i7 3.4 GHz 四核心 8GB x4 ( Max. 16GB x4 ) CALL
TVS-1282T-i7-64G Tower 4 +8 Intel® Core™ i7 3.4 GHz 四核心 16GB x 4 CALL
TVS-1282T3-i5-16G Tower 4 +8 Intel® Core™ i5-7500 3.4 GHz 四核心 8GB x 2 ( Max. 16G x 4 ) CALL
TVS-1282T3-i7-32G Tower 4 +8 Intel® Core™ i7-7700 3.6 GHz 四核心 8GB x 4 ( Max. 16G x 4 ) CALL
TVS-1282T3-i7-64G Tower 4 +8 Intel® Core™ i7-7700 3.6 GHz 四核心 16GB x 4 CALL
TVS-882ST2-i5-8G (2.5" HDD) Tower 8 14nm Intel® Core™ i5 四核心
 1.9 GHz 處理器
4GB x2 ( Max. 16GB x2 ) CALL
TVS-882ST3-i5-8G (2.5" HDD) Tower 8 第六代 Intel® Core™ i5-6442EQ 四核心 1.9 GHz (突增頻率 2.7 GHz) 4GB x2 ( Max. 16GB x2 ) CALL
TVS-882ST3-i7-8G (2.5" HDD) Tower 8 第六代 Intel® Core™ i7-6700HQ 四核心 2.6 GHz (突增頻率 3.5 GHz) 4GB x2 ( Max. 16GB x 2 ) CALL
TVS-882ST3-i7-16G (2.5" HDD) Tower 8 第六代 Intel® Core™ i7-6700HQ 四核心 2.6 GHz (突增頻率 3.5 GHz) 8GB x2 ( Max. 16GB x2 ) CALL
TVS-882BR-i5-16G Tower 8 Intel® Core™ i5-7500 四核心 3.4 GHz (最高達 3.8 GHz) 8GB x2 ( Max. 16GB x4 ) CALL
TVS-882BR-ODD-i5-16G Tower 8 Intel® Core™ i5-7500 四核心 3.4 GHz (最高達 3.8 GHz) 8GB x2 ( Max. 16GB x4 ) CALL
TVS-882BR-i7-32G Tower 8 Intel® Core™ i7-7700 四核心 3.6 GHz (最高達 4.2 GHz) 8GB x4 ( Max. 16GB x4 ) CALL
TVS-882BR-ODD-i7-32G Tower 8 Intel® Core™ i7-7700 四核心 3.6 GHz (最高達 4.2 GHz) 8GB x4 ( Max. 16GB x4 ) CALL
TVS-882BRT3-i5-16G Tower 8 Intel® Core™ i5-7500 四核心 3.4 GHz (最高達 3.8 GHz) 8GB x2 ( Max. 16GB x4 ) CALL
TVS-882BRT3-ODD-i5-16G Tower 8 Intel® Core™ i5-7500 四核心 3.4 GHz (最高達 3.8 GHz) 8GB x2 ( Max. 16GB x4 ) CALL
TVS-882BRT3-i7-32G Tower 8 Intel® Core™ i7-7700 四核心 3.6 GHz (最高達 4.2 GHz) 8GB x4 ( Max. 16GB x4 ) CALL
TVS-882BRT3-ODD-i7-32G Tower 8 Intel® Core™ i7-7700 四核心 3.6 GHz (最高達 4.2 GHz) 8GB x4 ( Max. 16GB x4 ) CALL
TS-1685-D1521-16G Tower 4 +12 Intel® Xeon® D-1521, 4 核心 2.4 GHz 8GB UDIMM x 2
(Max 32GB x 4)
CALL
TS-1685-D1521-32G Tower 4 +12 Intel® Xeon® D-1521, 4 核心 2.4 GHz 16GB UDIMM x 2
(Max 32GB x 4)
CALL
TS-1685-D1521-32G-550W Tower 4 + 12 Intel® Xeon® D-1521, 4 核心 2.4 GHz 16GB UDIMM x 2
(Max 32GB x 4)
CALL
TS-1685-D1531-32G Tower 4 +12 Intel® Xeon® D-1531, 6 核心 2.2 GHz 16GB UDIMM x 2
(Max 32GB x 4)
CALL
TS-1685-D1531-64G Tower 4 +12 Intel® Xeon® D-1531, 6 核心 2.2 GHz 16GB UDIMM x 4
(Max 32GB x 4)
CALL
TS-1685-D1531-64GR Tower 4 +12 Intel® Xeon® D-1531, 6 核心 2.2 GHz 16GB RDIMM x 4
(Max ECC 32GB x 4)
CALL
TS-1685-D1531-128GR Tower 4 +12 Intel® Xeon® D-1531, 6 核心 2.2 GHz 32GB RDIMM x 4 CALL
TS-1685-D1531-64GR-550W Tower 4 + 12 Intel® Xeon® D-1531, 6 核心 2.2 GHz 16GB RDIMM x 4
(Max ECC 32GB x 4)
CALL
TS-1685-D1531-128GR-550W Tower 4 +12 Intel® Xeon® D-1531, 6 核心 2.2 GHz 32GB RDIMM x 4 CALL
UX-500P Tower 5 5-Bay USB3.0 硬碟擴充櫃 for TS-x51, TS-x53 Pro (Max 1) & TVS-x63,TS-563 (Max 2) CALL
UX-800P Tower 8 8-Bay USB3.0 硬碟擴充櫃 for TS-x51, TS-x53 Pro (Max 1) & TVS-x63, TS-563 (Max 2) CALL
TX-500P Tower 5 5-Bay Thunderbolt™ 2硬碟擴充櫃 for TVS-871T (Max 2) CALL
TX-800P Tower 8 8-Bay Thunderbolt™ 2硬碟擴充櫃 for TVS-871T (Max 2) CALL
REXP-1000 Pro Tower 10 10-Bay SAS 6G 硬碟擴充櫃 for TS/TVS-ECx80 (Max 2) CALL
TVS-471U-?RP-?i3-4G  1U 4 Intel Core i3 3.5GHz Dual Core 4GB (Max. 32GB) CALL
QNAP 網路儲存伺服器 II
快克利更新:106.08.11
廠牌 產品名稱 (AP) 機種 HDD  CPU RAM 優惠價
QNAP QG-103N Portable 1 MIPS 24K?? 600Mhz? 64MB CALL
QNAP TS-112P Portable 1 Marvell 6282 1.6G 512MB CALL
QNAP TS-212P Portable 2 Marvell 6282 1.6G 512MB CALL
QNAP HS-251 Set-Top 2 Intel Celeron 2.41GHz Dual Core 1GB CALL
QNAP HS-251+ Set-Top 2 Intel Celeron 2.0GHz Quad Core 2GB CALL
QNAP TBS-453A-4G Set-Top 4 Intel® Celeron® N3150 1.6GHz 四核心 4GB (Max 8GB) CALL
QNAP TBS-453A-4G-480G Set-Top 4 Intel® Celeron® N3150 1.6GHz 四核心 4GB (Max 9GB) CALL
QNAP TBS-453A-4G-960G Set-Top 4 Intel® Celeron® N3150 1.6GHz 四核心 4GB (Max 10GB) CALL
QNAP TBS-453A-8G Set-Top 4 Intel® Celeron® N3150 1.6GHz 四核心 8GB DDR3L CALL
QNAP TBS-453A-8G-480G Set-Top 4 Intel® Celeron® N3150 1.6GHz 四核心 8GB DDR3L CALL
QNAP TBS-453A-8G-960G Set-Top 4 Intel® Celeron® N3150 1.6GHz 四核心 8GB DDR3L CALL
QNAP TS-128 Portable 1 ARM® v7 1.1 GHz 雙核心 1GB CALL
QNAP TS-228 Portable 2 ARM® v7 1.1 GHz 雙核心 1GB CALL
QNAP TAS-168-0102N-01
(ST2000VN000 x 1 inside)
Portable 1 ARM® 1.1 GHz 雙核心 2GB CALL
QNAP TAS-268-0202N-01
(ST2000VN000 x 2 inside)
Portable 2 ARM® 1.1 GHz 雙核心 2GB CALL
QNAP TS-131 Tower 2 ARM Cortex-A9 dual core 1.2GHz 512MB CALL
QNAP TS-231 Tower 2 ARM Cortex-A9 dual core 1.2GHz 512MB CALL
QNAP TS-431 Tower 4 ARM Cortex-A9 dual core 1.2GHz 512MB CALL
QNAP TS-231+ Tower 2 ARM Cortex-A15 dual core 1.4GHz 1GB CALL
QNAP TS-231+-0202N-01
(ST2000VN000 x 2 inside)
Tower 2 ARM Cortex-A9 dual core 1.2GHz 512MB CALL
QNAP TS-431+ Tower 4 ARM AL-212 dual core 1.4GHz 1GB CALL
QNAP TS-131P Tower 1 ARM AL-212 dual core 1.7GHz 1GB CALL
QNAP TS-231P Tower 2 ARM AL-212 dual core 1.7GHz 1GB CALL
QNAP TS-431P Tower 4 ARM AL-212 dual core 1.7GHz 1GB CALL
QNAP TS-431P-2G (台灣限量發行) Tower 4 ARM AL-212 dual core 1.7GHz 2GB CALL
QNAP TS-431X-2G Tower 4 ARM AL-212 dual core 1.7GHz 2GB  CALL
QNAP TS-431X-8G Tower 4 ARM AL-212 dual core 1.7GHz 8GB CALL
QNAP TS-531P-2G Tower 5 ARM AL-314 quad core 1.4GHz 2GB CALL
QNAP TS-531P-8G Tower 5 ARM AL-314 quad core 1.4GHz 8GB CALL
QNAP TS-531X-2G Tower 5 ARM AL-314 quad core 1.7GHz 2GB CALL
QNAP TS-531X-8G Tower 5 ARM AL-314 quad core 1.7GHz 8GB CALL
QNAP TS-831X-4G Tower 8 ARM AL-314 quad core 1.7GHz 4GB CALL
QNAP TS-831X-8G Tower 8 ARM AL-314 quad core 1.7GHz 8GB CALL
QNAP TS-831X-16G Tower 8 ARM AL-314 quad core 1.7GHz 16GB CALL
QNAP TS-1635-4G Tower 4+12 ARM AL-514 Quad Core 1.7GHz 4GB (Max 16GB) CALL
QNAP TS-1635-8G Tower 4+12 ARM AL-514 Quad Core 1.7GHz 8GB (Max 16GB) CALL
QNAP TS-251C Tower 2 Intel Celeron 2.41GHz Dual Core 1GB CALL
QNAP TS-251 Tower 2 Intel Celeron 2.41GHz Dual Core 1GB (Max 8GB) CALL
QNAP TS-451 Tower 4 Intel Celeron 2.41GHz Dual Core 1GB (Max 8GB) CALL
QNAP TS-251A-2G Tower 2 Intel® Celeron® N3060 1.6GHz 雙核心 2GB (Max 8GB) CALL
QNAP TS-251A-4G Tower 2 Intel® Celeron® N3060 1.6GHz 雙核心 4GB (Max 8GB) CALL
QNAP TS-451A-2G Tower 4 Intel® Celeron® N3060 1.6GHz 雙核心 2GB (Max 8GB) CALL
QNAP TS-451A-4G Tower 4 Intel® Celeron® N3060 1.6GHz 雙核心 4GB (Max 8GB) CALL
QNAP TS-251+-2G (附遙控器) Tower 2 Intel Celeron 2.0 GHz Quad Core 2GB (Max 8GB) CALL
QNAP TS-251+-8G (附遙控器) Tower 2 Intel Celeron 2.0 GHz Quad Core 8GB CALL
QNAP TS-451+-2G (附遙控器) Tower 4 Intel Celeron 2.0 GHz Quad Core 2GB (Max 8GB) CALL
QNAP TS-451+-8G (附遙控器) Tower 4 Intel Celeron 2.0 GHz Quad Core 8GB CALL
QNAP TS-453mini-2G (附遙控器) Tower 4 Intel Celeron 2.0 GHz Quad Core 2GB (Max 8GB) CALL
QNAP TS-453mini-8G (附遙控器) Tower 4 Intel Celeron 2.0 GHz Quad Core 8GB CALL
QNAP TS-253A-4G (附遙控器) Tower 2 Intel® Celeron® N3160 1.6GHz 四核心 4GB (Max 8GB) CALL
QNAP TS-253A-8G (附遙控器) Tower 2 Intel® Celeron® N3160 1.6GHz 四核心 8GB DDR3L CALL
QNAP TS-453A-4G (附遙控器) Tower 4 Intel® Celeron® N3160 1.6GHz 四核心 4GB (Max 8GB) CALL
QNAP TS-453A-8G (附遙控器) Tower 4 Intel® Celeron® N3160 1.6GHz 四核心 8GB DDR3L CALL
QNAP TS-653A-4G (附遙控器) Tower 6 Intel® Celeron® N3160 1.6GHz 四核心 4GB (Max 8GB) CALL
QNAP TS-653A-8G (附遙控器) Tower 6 Intel® Celeron® N3160 1.6GHz 四核心 8GB DDR3L CALL
QNAP TS-853A-4G (附遙控器) Tower 8 Intel® Celeron® N3160 1.6GHz 四核心 4GB (Max 8GB) CALL
QNAP TS-853A-8G (附遙控器) Tower 8 Intel® Celeron® N3160 1.6GHz 四核心 8GB DDR3L CALL
QNAP TS-451S Pro (2.5" HDD) Tower 4 Intel Celeron 2.41 GHz Dual Core 1GB (Max 8GB) CALL
QNAP TS-453S Pro (2.5" HDD) Tower 4 Intel Celeron 2.0 GHz Quad Core 4GB (Max 8GB) CALL
QNAP TS-853S Pro (2.5" HDD) Tower 8 Intel Celeron 2.0 GHz Quad Core 4GB (Max 8GB) CALL
QNAP TS-453Bmini-4G Tower 4 Intel® Celeron® J3455 四核心 1.5 GHz  4GB (Max 8GB) CALL
QNAP TS-453Bmini-8G Tower 4 Intel® Celeron® J3455 四核心 1.5 GHz  8GB DDR3L CALL
QNAP TS-253B-4G Tower 2 Intel® Celeron® J3455 四核心 1.5 GHz 4GB (Max 9GB) CALL
QNAP TS-253B-8G Tower 2 Intel® Celeron® J3455 四核心 1.5 GHz 8GB DDR4L CALL
QNAP TS-453B-4G Tower 4 Intel® Celeron® J3455 四核心 1.5 GHz 4GB (Max 10GB) CALL
QNAP TS-453B-8G Tower 4 Intel® Celeron® J3455 四核心 1.5 GHz 8GB DDR5L CALL
QNAP TS-653B-4G Tower 6 Intel® Celeron® J3455 四核心 1.5 GHz 4GB (Max 11GB) CALL
QNAP TS-653B-8G Tower 6 Intel® Celeron® J3455 四核心 1.5 GHz 8GB DDR6L CALL
QNAP TS-431U 1U 4 ARM Cortex-A9 dual core 1.2GHz 1GB CALL
QNAP TS-431XU-2G 1U 4 ARM® Cortex-A15 AL-314 四核心 1.7 GHz 2GB (Max 16GB) CALL
QNAP TS-431XU-RP-2G 1U 4 ARM® Cortex-A15 AL-314 四核心 1.7 GHz 2GB (Max 16GB) CALL
QNAP TS-831XU-4G 2U 8 ARM® Cortex-A15 AL-314 四核心 1.7 GHz 4GB (Max 16GB) CALL
QNAP TS-831XU-RP-4G 2U 8 ARM® Cortex-A15 AL-314 四核心 1.7 GHz 4GB (Max 16GB) CALL
QNAP TS-1231XU-4G 3U 12 ARM® Cortex-A15 AL-314 四核心 1.7 GHz 4GB (Max 16GB) CALL
QNAP TS-1231XU-RP-4G 3U 12 ARM® Cortex-A15 AL-314 四核心 1.7 GHz 4GB (Max 16GB) CALL
QNAP TS-451U-1G 1U 4 Intel Celeron 2.41GHz Dual Core 1GB (Max 8GB) CALL
QNAP TS-453U-RP 1U 4 Intel Celeron 2.0 GHz Quad Core 4GB (Max 8GB) CALL
QNAP TS-463U-RP-4G 1U 4 AMD 2.0 GHz Quad Core 4GB (Max. 16GB) CALL
QNAP TS-563-2G Tower 5 AMD 2.0 GHz Quad Core 2GB (Max 16GB) CALL
QNAP TS-563-8G Tower 5 AMD 2.0 GHz Quad Core 2GB (Max 16GB) CALL
QNAP TVS-463-4G Tower 4 AMD 2.4 GHz Quad Core 4GB (Max 16GB) CALL
QNAP TVS-663-4G Tower 6 AMD 2.4 GHz Quad Core 4GB (Max 16GB) CALL
QNAP TVS-863-4G Tower 8 AMD 2.4 GHz Quad Core 4GB (Max 16GB) CALL
QNAP TVS-863+-8G Tower 8 AMD 2.4 GHz Quad Core 8GB (Max 16GB) CALL
QNAP TVS-863+-16G Tower 8 AMD 2.4 GHz Quad Core 16GB CALL
QNAP TVS-473-8G Tower 4 AMD RX-421BD Quad Core 2.1GHz 8GB (Max 64GB) CALL
QNAP TVS-473-16G Tower 4 AMD RX-421BD Quad Core 2.1GHz 16GB (Max 64GB) CALL
QNAP TVS-473-64G Tower 4 AMD RX-421BD Quad Core 2.1GHz 64GB CALL
QNAP TVS-673-8G Tower 6 AMD RX-421BD Quad Core 2.1GHz 8GB (Max 64GB) CALL
QNAP TVS-673-16G Tower 6 AMD RX-421BD Quad Core 2.1GHz 16GB (Max 64GB) CALL
QNAP TVS-673-64G Tower 6 AMD RX-421BD Quad Core 2.1GHz 64GB CALL
QNAP TVS-873-8G Tower 8 AMD RX-421BD Quad Core 2.1GHz 8GB (Max 64GB) CALL
QNAP TVS-873-16G Tower 8 AMD RX-421BD Quad Core 2.1GHz 16GB (Max 64GB) CALL
QNAP TVS-873-64G Tower 8 AMD RX-421BD Quad Core 2.1GHz 64GB CALL
QNAP TVS-471-i3-4G Tower 4 Intel Core i3 3.5 GHz Dual Core 4GB (Max 16GB) CALL
QNAP TVS-671-i3-4G Tower 6 Intel Core i3 3.5 GHz Dual Core 4GB (Max 16GB) CALL
QNAP TVS-671-i5-8G Tower 6 Intel Core i5 3.0 GHz Quad Core 8GB (Max 16GB) CALL
QNAP TVS-871-i3-4G Tower 8 Intel Core i3 3.5 GHz Dual Core 4GB (Max 16GB) CALL
QNAP TVS-871-i5-8G Tower 8 Intel Core i5 3.0 GHz Quad Core 8GB (Max 16GB) CALL
QNAP TVS-871-i7-16G Tower 8 Intel Core i7 3.2 GHz Quad Core 16GB CALL
QNAP TVS-871T-i5-16G Tower 8 Intel Core i5 3.0 GHz Quad Core 16GB DDR3 CALL
QNAP TVS-871T-i7-16G Tower 8 Intel Core i7 3.2 GHz Quad Core 16GB DDR3 CALL
QNAP TVS-EC880-E3-8G Tower 8 Intel Xeon E3 3.4GHz Quad Core 8GB (Max 32GB) CALL
QNAP TVS-EC880-E3-16G Tower 8 Intel Xeon E3 3.4GHz Quad Core 16GB (Max 32GB) CALL
QNAP TVS-EC1080-i3-8G Tower 10 Intel Core i3 3.5 GHz Dual Core 8GB (Max 32GB) CALL
QNAP TVS-EC1080-E3-8G Tower 10 Intel Xeon E3 3.4GHz Quad Core 8GB (Max 32GB) CALL
QNAP TVS-EC1080-E3-16G Tower 10 Intel Xeon E3 3.4GHz Quad Core 16GB (Max 32GB) CALL
QNAP TVS-EC1080+-E3-32G Tower 10 Intel Xeon E3 3.4GHz Quad Core 32GB+256GB mSATA  CALL
QNAP TVS-682-PT-8G Tower 2 + 4 Intel® Pentium® 3.3 GHz 雙核心 8GB (Max 64GB) CALL
QNAP TVS-682-i3-8G Tower 2 + 4 Intel® Core™ i3 3.7 GHz 雙核心 8GB (Max 64GB) CALL
QNAP TVS-882-i3-8G Tower 2 + 6 Intel® Core™ i3 3.7 GHz 雙核心 8GB (Max 64GB) CALL
QNAP TVS-882-i5-16G Tower 2 + 6 Intel® Core™ i5 3.6 GHz 四核心 16GB (Max 64GB) CALL
QNAP TVS-882-i5-16G-450W Tower 2 + 6 Intel® Core™ i5 3.6 GHz 四核心 16GB (Max 64GB) CALL
QNAP TVS-1282-i3-8G Tower 4 +8 Intel® Core™ i3 3.7 GHz 雙核心 8GB (Max 64GB) CALL
QNAP TVS-1282-i5-16G Tower 4 +8 Intel® Core™ i5 3.6 GHz 四核心 16GB (Max 64GB) CALL
QNAP TVS-1282-i5-16G-450W Tower 4 +8 Intel® Core™ i5 3.6 GHz 四核心 16GB (Max 64GB) CALL
QNAP TVS-1282-i7-32G Tower 4 +8 Intel® Core™ i7 3.4 GHz 四核心 32GB (Max 64GB) CALL
QNAP TVS-1282-i7-64G Tower 4 +8 Intel® Core™ i7 3.4 GHz 四核心 64GB CALL
QNAP TVS-1282-i7-32G-450W Tower 4 +8 Intel® Core™ i7 3.4 GHz 四核心 32GB (Max 64GB) CALL
QNAP TVS-1282-i7-64G-450W Tower 4 +8 Intel® Core™ i7 3.4 GHz 四核心 64G B CALL
QNAP TVS-682T-i3-8G Tower 2 + 4 Intel® Core™ i3 3.7 GHz 雙核心 8GB (Max 64GB) CALL
QNAP TVS-882T-i5-16G Tower 2 + 6 Intel® Core™ i5 3.6 GHz 四核心 16GB (Max 64GB) CALL
QNAP TVS-1282T-i5-16G Tower 4 +8 Intel® Core™ i5 3.6 GHz 四核心 16GB (Max 64GB) CALL
QNAP TVS-1282T-i7-32G Tower 4 +8 Intel® Core™ i7 3.4 GHz 四核心 32GB (Max 64GB) CALL
QNAP TVS-1282T-i7-64G Tower 4 +8 Intel® Core™ i7 3.4 GHz 四核心 64GB CALL
QNAP TVS-882ST2-i5-8G (2.5" HDD) Tower 8 14nm Intel® Core™ i5 四核心
 1.9 GHz 處理器
8GB DDR4
(Max 32GB)
CALL
QNAP TS-1685-D1521-16G Tower 4 +12 Intel® Xeon® D-1521, 4 核心 2.4 GHz 8GB UDIMM x 2
(Max 32GB x 4)
CALL
QNAP TS-1685-D1521-32G-550W Tower 4 +12 Intel® Xeon® D-1521, 4 核心 2.4 GHz 16GB UDIMM x 2
(Max 32GB x 4)
CALL
QNAP TS-1685-D1531-64GR Tower 4 +12 Intel® Xeon® D-1531, 6 核心 2.2 GHz 16GB RDIMM x 4
(Max ECC 32GB x 4)
CALL
QNAP TS-1685-D1531-64GR-550W Tower 4 +12 Intel® Xeon® D-1531, 6 核心 2.2 GHz 16GB RDIMM x 4
(Max ECC 32GB x 4)
CALL
QNAP UX-500P Tower 5 5-Bay USB3.0 硬碟擴充櫃 for TS-x51, TS-x53 Pro (Max 1) & TVS-x63,TS-563 (Max 2) CALL
QNAP UX-800P Tower 8 8-Bay USB3.0 硬碟擴充櫃 for TS-x51, TS-x53 Pro (Max 1) & TVS-x63, TS-563 (Max 2) CALL
QNAP TX-500P Tower 5 5-Bay Thunderbolt™ 2硬碟擴充櫃 for TVS-871T (Max 2) CALL
QNAP TX-800P Tower 8 8-Bay Thunderbolt™ 2硬碟擴充櫃 for TVS-871T (Max 2) CALL
QNAP REXP-1000 Pro Tower 10 10-Bay SAS 6G 硬碟擴充櫃 for TS/TVS-ECx80 (Max 2) CALL
QNAP TVS-471U-?RP-?i3-4G  1U 4 Intel Core i3 3.5GHz Dual Core 4GB (Max. 32GB) CALL
QNAP RM-IR002/ RM-IR004 遙控器, IR Remote Control. For all HDMI output models ( TVS-x71 series is not supported ) CALL
QNAP RAIL-C01 滑軌 for TS-431U, TS-451U-1G,  TS-453U-RP CALL
QNAP RAIL-B02 滑軌 for TVS-471U-RP, TS-x31XU, TS-x31XU-RP CALL
QNAP LAN-1G2T-D 雙埠Gigabit網路卡 for TVS-EC880, TVS-EC1080, TVS-x63, TVS-x71. CALL
QNAP LAN-10G1T-D 單埠10G網路卡 (RJ-45) for TVS-EC880, TVS-EC1080, TVS-x63, TVS-x71. CALL
QNAP LAN-10G2T-D 雙埠10G網路卡 (RJ-45) for TVS-EC880, TVS-EC1080, TVS-x63, TVS-x71. CALL
QNAP LAN-10G1SR-D 單埠10G網路卡 (SPF+) for TVS-EC880, TVS-EC1080, TVS-x63, TVS-x71. CALL
QNAP LAN-1G2T-I210 Dual-Port 1GbE network expansion card for all NAS with a PCIe slot CALL
QNAP LAN-10G2T-X550 Dual-port 10Gbase-T network expansion card for TS-x63/ x63U, TS-x70, TS-x71/ TVS-x71U, TVS-871T, TS-x80, TS-ECx80, TS-x82/ TS-x82T, TES/ TDS系列 CALL
QNAP LAN-10G2SF-MLX (不含GBIC) Dual-port 10GbE SFP+ network expansion card for TS-x71/ TVS-x71U, TS-x80, TS-ECx80, TS-x82/ TS-x82T CALL
QNAP LAN-40G2SF-MLX (不含GBIC) Dual-port 40GbE QSFP+ network expansion card for TS-x71/ TVS-x71U, TS-x80, TS-ECx80, TS-x82/ TS-x82T CALL
QNAP SAS-12G2E-D Dual-Port SAS 6Gb/s 儲存擴充卡 for TVS-EC880, TVS-EC1080, TVS-x71. CALL
QNAP USB-U31A2P01 Dual-Port USB3.1 Type-A Gen2 10Gbps PCIe Card for TVS-x73, TVS-x82/ x82T, TVS-x63/ x63U, TS-563, TVS-x71/ x71U, TES-x85U
( NOTE: 1. Minimum QTS4.3.0 requirement ; 2. USB cable is not included )
CALL
QNAP RAM-1GDR3L-SO-1600 1GB DDR3L RAM, 1600 MHz, SO-DIMM (TS-x51, TS-x53 Pro, TS-x53A, TS-451U-1G, TS-x53U-RP, TVS-x63, TS-563) CALL
QNAP RAM-2GDR3L-SO-1600 2GB DDR3L RAM, 1600 MHz, SO-DIMM (TS-x51, TS-x53 Pro, TS-x53A, TS-451U-1G, TS-x53U-RP, TVS-x63, TS-563) CALL
QNAP RAM-4GDR3L-SO-1600 4GB DDR3L RAM, 1600 MHz, SO-DIMM (TS-x51, TS-x53 Pro, TS-x53A, TS-451U-1G, TS-x53U-RP, TVS-x63, TS-563) CALL
QNAP RAM-8GDR3L-SO-1600 8GB DDR3L RAM, 1600 MHz, SO-DIMM (TS-x51, TS-x53 Pro, TS-x53A, TS-451U-1G, TS-x53U-RP, TVS-x63, TS-563) CALL
QNAP RAM-4GDR3-SO-1600 4GB DDR3 RAM, 1600 MHz, SO-DIMM for TVS-x71, TVS-871T, TS-531X, TS-831X, TS-x31U CALL
QNAP RAM-8GDR3-SO-1600 8GB DDR3 RAM, 1600 MHz, SO-DIMM for TVS-x71, TVS-871T, TS-531X, TS-831X, TS-x31U CALL
QNAP RAM-4GDR3-LD-1600 4GB DDR3 RAM, 1600 MHz, long-DIMM for TVS-471U-RP. CALL
QNAP RAM-8GDR3-LD-1600 8GB DDR3 RAM, 1600 MHz, long-DIMM for TVS-471U-RP. CALL
QNAP RAM-4GDR4K0-SO-2133 4GB DDR4 RAM, 2133 MHz, SO-DIMM, 260 pin for TVS-x73 , TVS-882ST2 CALL
QNAP RAM-8GDR4K0-SO-2133 8GB DDR4 RAM, 2133 MHz, SO-DIMM, 260 pin for TVS-x73 , TVS-882ST2 CALL
QNAP RAM-16GDR4K0-SO-2133 16GB DDR4 RAM, 2133 MHz, SO-DIMM, 260 pin for TVS-x73 , TVS-882ST2 CALL
QNAP RAM-4GDR4-LD-2133 4GB DDR4 RAM, 2133MHz, long-DIMM 288pin for TVS-x82, TVS-82T CALL
QNAP RAM-8GDR4-LD-2133 8GB DDR4 RAM, 2133MHz, long-DIMM 288pin for TVS-x82, TVS-82T, TS-1685 CALL
QNAP RAM-16GDR4-LD-2133 16GB DDR4 RAM, 2133MHz, long-DIMM 288pin for TVS-x82, TVS-82T, TS-1685 CALL
QNAP RAM-8GDR4-RD-2133 8GB DDR4 RAM, 2133MHz, Registered-DIMM for TS-1685 CALL
QNAP RAM-16GDR4-RD-2133 16GB DDR4 RAM, 2133MHz, Registered-DIMM for TS-1685 CALL
QNAP SSD-M2080-256GB-A01 M.2 2280 SATA 6Gb/s SSD, 256GB, internal SSD Module for TVS-x82, x82T, x73 CALL
QNAP CAB-TBT10M 1.0m Thunderbolt™ 2 cable for TVS-871T, TX-500P, TX-800P CALL
QNAP CAB-TBT20M 2.0m Thunderbolt™ 2 cable for TVS-871T, TX-500P, TX-800P CALL
QNAP CAB-DAC15M-SFPP-A02 SFP+ 10GbE twinaxial direct attach cable, 1.5M, for use with SFP+ 10GbE NIC CALL
QNAP CAB-SAS10M-8644-8088 Mini SAS cable (SFF-8088), 1.0m for TS-ECx79U-SAS-RP, SS-ECx79U-SAS-RP, REXP-1200U/ 1600U-RP, REXP-1000 Pro CALL
QNAP KAB-001 OceanKTV Audio Box, USB interface, 2 MIC IN, 2 RCA Out for Turbo NAS HDMI Model up ( CPU should be J1800 up & RAM >= 4GB ) CALL
QNAP LIC-CAM-NAS-1CH 1支IP-Cam 授權. CALL
QNAP LIC-CAM-NAS-2CH 2支IP-Cam 授權. CALL
QNAP LIC-CAM-NAS-4CH 4支IP-Cam 授權. CALL
QNAP 網路儲存伺服器 (專案) I
快克利更新:106.08.24
產品名稱 (GP) 機種 HDD CPU RAM 優惠價
TS-853BU-RP-4G 2U 8 Intel Celeron Apollo Lake J3455 1.5 GHz Quad Core (up to 2.3 GHz) 4GB (Max. 8GB) CALL
TS-1253BU-RP-4G 2U 12 Intel Celeron Apollo Lake J3455 1.5 GHz Quad Core (up to 2.3 GHz) 4GB (Max. 8GB) CALL
TS-863U-RP-4G  2U 8 AMD 2.0GHz 4核心 4GB(Max. 16GB) CALL
TS-1263U-RP-4G  2U 12 AMD 2.0GHz 4核心 4GB(Max. 16GB) CALL
TS-873U-RP-8G 2U 8 AMD R-Series RX-421ND quad-core 2.1 GHz, turbo core up to 3.4 GHz 8GB (Max.64GB) CALL
TS-873U-RP-16G 2U 8 AMD R-Series RX-421ND quad-core 2.1 GHz, turbo core up to 3.4 GHz 16GB (Max.64GB) CALL
TS-873U-RP-64G 2U 8 AMD R-Series RX-421ND quad-core 2.1 GHz, turbo core up to 3.4 GHz 64GB (Max.64GB) CALL
TS-1273U-RP-8G 2U 12 AMD R-Series RX-421ND quad-core 2.1 GHz, turbo core up to 3.4 GHz 8GB (Max.64GB) CALL
TS-1273U-RP-16G 2U 12 AMD R-Series RX-421ND quad-core 2.1 GHz, turbo core up to 3.4 GHz 16GB (Max.64GB) CALL
TS-1273U-RP-64G 2U 12 AMD R-Series RX-421ND quad-core 2.1 GHz, turbo core up to 3.4 GHz 64GB (Max.64GB) CALL
TS-1673U-RP-8G 3U 16 AMD R-Series RX-421ND quad-core 2.1 GHz, turbo core up to 3.4 GHz 8GB (Max.64GB) CALL
TS-1673U-RP-16G 3U 16 AMD R-Series RX-421ND quad-core 2.1 GHz, turbo core up to 3.4 GHz 16GB (Max.64GB) CALL
TS-1673U-RP-64G 3U 16 AMD R-Series RX-421ND quad-core 2.1 GHz, turbo core up to 3.4 GHz 64GB (Max.64GB) CALL
TVS-871U-RP-i3-4G 2U 8 Intel Core i3 3.5GHz 2核心 4GB (Max. 32GB) CALL
TVS-871U-RP-i5-8G 2U 8 Intel Core i5 3.0GHz 4核心 8GB (Max. 32GB) CALL
TVS-1271U-RP-i3-8G 2U 12 Intel Core i3 3.5GHz 2核心 8GB (Max. 32GB) CALL
TVS-1271U-RP-i5-16G 2U 12 Intel Core i5 3.0GHz  4核心 16GB (Max. 32GB) CALL
TVS-1271U-RP-i7-32G 2U 12 Intel Core i7 3.2GHz  4核心 32GB CALL
TS-EC880U-E3-4GE-R2 2U 8 Intel Xeon E3-1246 3.5GHz 4核心 4GB DDR3 ECC(Max. 32GB) CALL
TS-EC1280U-E3-4GE-R2 2U 12 Intel Xeon E3-1246 3.5GHz 4核心 4GB DDR3 ECC(Max. 32GB) CALL
TS-EC1680U-E3-4GE-R2 3U 16 Intel Xeon E3-1246 3.5GHz 4核心 4GB DDR3 ECC(Max. 32GB) CALL
TS-EC2480U-E3-4GE-R2 4U 24 Intel Xeon E3-1246 3.5GHz 4核心 4GB DDR3 ECC(Max. 32GB) CALL
TVS-EC1280U-SAS-RP-8GE-R2 2U 12 Intel Xeon E3-1246 v3 3.5GHz 四核 8GB ECC(Max. 32GB) CALL
TVS-EC1580MU-SAS-RP-8GE-R2 2U 15 Intel Xeon E3-1246 v3 3.5GHz 四核 8GB ECC(Max. 32GB) CALL
TVS-EC1680U-SAS-RP-8GE-R2 3U 16 Intel Xeon E3-1246 v3 3.5GHz 四核 8GB ECC(Max. 32GB) CALL
TVS-EC2480U-SAS-RP-8GE-R2 4U 24 Intel Xeon E3-1246 v3 3.5GHz 四核 8GB ECC(Max. 32GB) CALL
TDS-16489U-SA1 3U 16 Intel Xeon E5-2620  2.40GHz 6核 64GB DDR4(Max. 1TB) CALL
TDS-16489U-SA2 3U 16 Intel Xeon E5-2620  2.40GHz 6核 128GB DDR4 (Max. 1TB) CALL
TDS-16489U-SB2 3U 16 Intel Xeon E5-2630  2.40GHz 8核 128GB DDR4 (Max. 1TB) CALL
TDS-16489U-SB3 3U 16 Intel Xeon E5-2630  2.40GHz 8核 256GB DDR4 (Max. 1TB) CALL
ES1640dcv2 3U 16 Intel Xeon E5-2420  2.2GHz 6核心 *2  32GB *2 CALL
TES-1885U-D1521-16GR 2U 12+6 Intel® Xeon® Processor D-1521, 4 core 2.4 GHz 16 GB ECC RAM (Max. 128GB ) CALL
TES-1885U-D1521-32GR 2U 12+6 Intel® Xeon® Processor D-1521, 4 core 2.4 GHz 32GB ECC RAM (Max. 128GB ) CALL
TES-1885U-D1531-16GR 2U 12+6 Intel® Xeon® Processor D-1531, 6 core 2.2 GHz 16 GB ECC RAM (Max. 128GB ) CALL
TES-1885U-D1531-32GR 2U 12+6 Intel® Xeon® Processor D-1531, 6 core 2.2 GHz 32GB ECC RAM (Max. 128GB ) CALL
TES-1885U-D1531-128GR 2U 12+6 Intel® Xeon® Processor D-1531, 6 core 2.2 GHz 128 GB ECC RAM (Max. 128GB ) CALL
TES-3085U-D1548-16GR 2U 24+6 Intel® Xeon® Processor D-1548, 8 core 2.0 GHz 16 GB ECC RAM (Max. 128GB ) CALL
TES-3085U-D1548-32GR 2U 24+6 Intel® Xeon® Processor D-1548, 8 core 2.0 GHz 32GB ECC RAM (Max. 128GB ) CALL
TES-3085U-D1548-128GR 2U 24+6 Intel® Xeon® Processor D-1548, 8 core 2.0 GHz 128 GB ECC RAM (Max. 128GB ) CALL
TVS-1582TU-i5-16G 2U 15 Intel® Core™ i5-7500 3.4 GHz Quad core 16GB DDR4 RAM CALL
TVS-1582TU-i7-32G 2U 15 Intel® Core™ i7-7700 3.6 GHz Quad core 32GB DDR4 RAM CALL
UX-800U-RP 2U, 8-bay USB 硬碟擴充櫃 for TS-x53U-RP. (Max. ONE) CALL
UX-1200U-RP 2U, 12-bay USB 硬碟擴充櫃 for TS-x53U-RP. (Max. ONE) CALL
REXP-1220U-RP 12-Bay SAS 12G Expension Unit for Enterprise Models, Without Rail Kit CALL
REXP-1620U-RP 16-Bay SAS 12G Expension Unit for Enterprise Models, Without Rail Kit CALL
SAS-12G2E-U Dual-Port SAS 12 Gb/s 儲存擴充卡 for TVS-ECx80U-RP, TVS-x71U-RP. CALL
QNAP 網路儲存伺服器 (專案) II
快克利更新:106.08.11
廠牌 產品名稱 (AP) 機種 HDD CPU RAM 優惠價
QNAP TS-853U-RP 2U 8 Intel Celeron 2.0 GHz 4核心 4GB (Max. 8GB) CALL
QNAP TS-1253U-RP 2U 12 Intel Celeron 2.0 GHz 4核心 4GB (Max. 8GB) CALL
QNAP TS-863U-RP-4G  2U 8 AMD 2.0GHz 4核心 4GB(Max. 16GB) CALL
QNAP TS-1263U-RP-4G  2U 12 AMD 2.0GHz 4核心 4GB(Max. 16GB) CALL
QNAP TVS-871U-RP-i3-4G 2U 8 Intel Core i3 3.5GHz 2核心 4GB (Max. 32GB) CALL
QNAP TVS-871U-RP-i5-8G 2U 8 Intel Core i5 3.0GHz 4核心 8GB (Max. 32GB) CALL
QNAP TVS-1271U-RP-i3-8G 2U 12 Intel Core i3 3.5GHz 2核心 8GB (Max. 32GB) CALL
QNAP TVS-1271U-RP-i5-16G 2U 12 Intel Core i5 3.0GHz  4核心 16GB (Max. 32GB) CALL
QNAP TVS-1271U-RP-i7-32G 2U 12 Intel Core i7 3.2GHz  4核心 32GB CALL
QNAP TS-EC2480U 4U 24 Intel Xeon E3 3.4GHz  4核心 4GB (Max. 32GB) CALL
QNAP TS-EC880U-E3-4GE-R2 2U 8 Intel Xeon E3-1246 3.5GHz 4核心 4GB DDR3 ECC(Max. 32GB) CALL
QNAP TS-EC1280U-E3-4GE-R2 2U 12 Intel Xeon E3-1246 3.5GHz 4核心 4GB DDR3 ECC(Max. 32GB) CALL
QNAP TS-EC1680U-E3-4GE-R2 3U 16 Intel Xeon E3-1246 3.5GHz 4核心 4GB DDR3 ECC(Max. 32GB) CALL
QNAP TS-EC2480U-E3-4GE-R2 4U 24 Intel Xeon E3-1246 3.5GHz 4核心 4GB DDR3 ECC(Max. 32GB) CALL
QNAP TS-EC1680U-i3-8G-R2 3U 16 Intel Core i3-4150 3.5GHz 2核心 8GB DDR3 non-ECC(Max. 32GB) CALL
QNAP TS-EC2480U-i3-8G-R2 4U 24 Intel Core i3-4150 3.5GHz 2核心 8GB DDR3 non-ECC(Max. 32GB) CALL
QNAP TVS-EC1280U-SAS-RP-8GE-R2 2U 12 Intel Xeon E3-1246 v3 3.5GHz 四核 8GB ECC(Max. 32GB) CALL
QNAP TVS-EC1580MU-SAS-RP-8GE-R2 2U 15 Intel Xeon E3-1246 v3 3.5GHz 四核 8GB ECC(Max. 32GB) CALL
QNAP TVS-EC1680U-SAS-RP-8GE-R2 3U 16 Intel Xeon E3-1246 v3 3.5GHz 四核 8GB ECC(Max. 32GB) CALL
QNAP TVS-EC2480U-SAS-RP-8GE-R2 4U 24 Intel Xeon E3-1246 v3 3.5GHz 四核 8GB ECC(Max. 32GB) CALL
QNAP TDS-16489U-SA1 3U 16 Intel Xeon E5-2620  2.40GHz 6核 64GB DDR4(Max. 1TB) CALL
QNAP TDS-16489U-SA2 3U 16 Intel Xeon E5-2620  2.40GHz 6核 128GB DDR4 (Max. 1TB) CALL
QNAP TDS-16489U-SB2 3U 16 Intel Xeon E5-2630  2.40GHz 8核 128GB DDR4 (Max. 1TB) CALL
QNAP TDS-16489U-SB3 3U 16 Intel Xeon E5-2630  2.40GHz 8核 256GB DDR4 (Max. 1TB) CALL
QNAP ES1640dcv2 3U 16 Intel Xeon E5-2420  2.2GHz 6核心 *2  32GB *2 CALL
QNAP TES-1885U-D1521-16GR 2U 12+6 Intel® Xeon® Processor D-1521, 4 core 2.4 GHz 16 GB ECC RAM (Max. 128GB ) CALL
QNAP TES-1885U-D1521-32GR 2U 12+6 Intel® Xeon® Processor D-1521, 4 core 2.4 GHz 32GB ECC RAM (Max. 128GB ) CALL
QNAP TES-1885U-D1531-16GR 2U 12+6 Intel® Xeon® Processor D-1531, 6 core 2.2 GHz 16 GB ECC RAM (Max. 128GB ) CALL
QNAP TES-1885U-D1531-32GR 2U 12+6 Intel® Xeon® Processor D-1531, 6 core 2.2 GHz 32GB ECC RAM (Max. 128GB ) CALL
QNAP TES-1885U-D1531-128GR 2U 12+6 Intel® Xeon® Processor D-1531, 6 core 2.2 GHz 128 GB ECC RAM (Max. 128GB ) CALL
QNAP TES-3085U-D1548-16GR 2U 24+6 Intel® Xeon® Processor D-1548, 8 core 2.0 GHz 16 GB ECC RAM (Max. 128GB ) CALL
QNAP TES-3085U-D1548-32GR 2U 24+6 Intel® Xeon® Processor D-1548, 8 core 2.0 GHz 32GB ECC RAM (Max. 128GB ) CALL
QNAP TES-3085U-D1548-128GR 2U 24+6 Intel® Xeon® Processor D-1548, 8 core 2.0 GHz 128 GB ECC RAM (Max. 128GB ) CALL
QNAP UX-800U-RP 2U, 8-bay USB 硬碟擴充櫃 for TS-x53U-RP. (Max. ONE) CALL
QNAP UX-1200U-RP 2U, 12-bay USB 硬碟擴充櫃 for TS-x53U-RP. (Max. ONE) CALL
QNAP REXP-1220U-RP 12-Bay SAS 12G Expension Unit for Enterprise Models, Without Rail Kit CALL
QNAP REXP-1620U-RP 16-Bay SAS 12G Expension Unit for Enterprise Models, Without Rail Kit CALL
QNAP EJ1600擴充機箱 16-Bay SAS 12G Expension Unit for ES1640dc, Without Rail Kit CALL
QNAP SAS-12G2E-U Dual-Port SAS 12 Gb/s 儲存擴充卡 for TVS-ECx80U-RP, TVS-x71U-RP. CALL
QNAP RAIL-A02-90 滑軌 for TS-EC2480U-RP. CALL
QNAP RAIL-A03-57  滑軌 for TS-EC880U-RP, TS-EC1280U-RP, TS-EC1680U-RP, REXP-1200U-RP, REXP-1600U-RP, SAS Model. CALL
QNAP RAIL-B02 滑軌 for TS-853U-RP, TS-1253U-RP, TVS-871U-RP, TVS-1271U-RP, TVS-471U-RP. CALL
QNAP LAN-1G2T-I210 雙埠Gigabit網路卡  CALL
QNAP LAN-10G2T-X550 雙埠10G網路卡 for TS-ECx80U-RP, TVS-x71U-RP, SAS Model. CALL
QNAP LAN-10G2SF-MLX (不含GBIC ) Mellanox 雙埠10G網路卡 for TS-ECx80U-RP, TVS-x71U-RP, SAS Model. CALL
QNAP LAN-40G2SF-MLX (不含GBIC ) Mellanox 雙埠40G網路卡 for TVS-ECx80U-RP, SAS Model. CALL
QNAP CAB-DAC15M-SFPP-A02 (GBIC串接線 )  SFP+ 10GbE 連接線, 1.5M  CALL
QNAP CAB-SAS10M-8644-8088 ( 6G-12G轉接線 ) Mini SAS external cable (SFF-8644 to SFF-8088), 1.0 m CALL
QNAP RAM-4GDR3L-SO-1600 4GB DDR3L RAM, 1600 MHz, SO-DIMM for TS-853U-RP, TS-1253U-RP. CALL
QNAP RAM-8GDR3L-SO-1600 8GB DDR3L RAM, 1600 MHz, SO-DIMM for TS-853U-RP, TS-1253U-RP. CALL
QNAP RAM-4GDR3-LD-1600 4GB DDR3 RAM, 1600 MHz, long-DIMM for TVS-x71U-RP. CALL
QNAP RAM-8GDR3-LD-1600 8GB DDR3 RAM, 1600 MHz, long-DIMM for TVS-x71U-RP. CALL
QNAP RAM-4GDR3EC-LD-1600 4GB DDR3 ECC RAM, 1600 MHz, long-DIMM for TS-ECx80U-RP & SAS Model. CALL
QNAP RAM-8GDR3EC-LD-1600 8GB DDR3 ECC RAM, 1600 MHz, long-DIMM for TS-ECx80U-RP & SAS Model. CALL
QNAP RAM-16GDR4-RD-2133 16GB DDR3 ECC RAM For ES1640dcv2 CALL
QNAP RAM-16GDR3EC-RD-1600 16GB DDR3 ECC RAM For ES1640dcv2 CALL
QNAP FLASH-256GB-MSATA 256GB mSATA cache module (128GB*2) for TS-ECx80 Pro, TS-ECx80U-RP, TS-x71U-RP. CALL
QNAP LIC-CAM-NAS-1CH 1支IP-Cam 授權. CALL
QNAP LIC-CAM-NAS-2CH 2支IP-Cam 授權. CALL
QNAP LIC-CAM-NAS-4CH 4支IP-Cam 授權. CALL
QNAP LIC-SW-MCAFEE-1Y   McAfee antivirus one year license CALL
QNAP LIC-SW-MCAFEE-2Y   McAfee antivirus two year license CALL
ASUSTOR 網路儲存伺服器
快克利更新:106.08.24
代號 產品名稱 (GP) 類型 規格 優惠價
G7706 ASUSTOR華芸 AS-7012RDX 12Bay機架式(不含滑軌)網路儲存伺服器 2U Rack 12-Bay Rack mount NAS, w/o Rail, Redundant power supply, Intel Xeon Quad Core 3.4 GHz, 4GB ECC DDR3, GbE x 4 (w/ link aggredation), PCI-E x2 (10GbE ready), USB 3.0 & SATA III, WoL, System Sleep Mode, HDMI+VGA CALL
G7707 ASUSTOR華芸 AS-7009RDX 9Bay機架式(不含滑軌)網路儲存伺服器 2U Rack 9-Bay Rack mount NAS, w/o Rail, Redundant power supply, Intel Xeon Quad Core 3.4 GHz, 4GB ECC DDR3, GbE x 4 (w/ link aggredation), PCI-E x2 (10GbE ready), USB 3.0 & SATA III, WoL, System Sleep Mode, HDMI+VGA CALL
G7708 ASUSTOR華芸 AS-7012RD 12Bay機架式(不含滑軌)網路儲存伺服器 2U Rack 12-Bay Rack mount NAS, w/o Rail, Redundant power supply, Intel Core i3 Dual Core 3.5 GHz, 4GB DDR3, GbE x 4 (w/ link aggredation), PCI-E x2 (10GbE ready), USB 3.0 & SATA III, WoL, System Sleep Mode, HDMI+VGA CALL
G7709 ASUSTOR華芸 AS-7009RD 9Bay機架式(不含滑軌)網路儲存伺服器 2U Rack 9-Bay Rack mount NAS, w/o Rail, Redundant power supply, Intel Core i3 Dual Core 3.5 GHz, 4GB DDR3, GbE x 4 (w/ link aggredation), PCI-E x2 (10GbE ready), USB 3.0 & SATA III, WoL, System Sleep Mode, HDMI+VGA CALL
J0009025 ASUSTOR AS6212RD 機架式(不含滑軌,3年保)網路儲存伺服器 2U Rack 新世代 Intel Brasswell 四核心CPU
硬體加密加速引擎
1.5W超低耗電系統休眠
雙向主動式集中備份
獨家MyArchieve冷備份無限擴充功能"
CALL
E9022 ASUSTOR AS-609RD 機架式(含滑軌,3年保)網路儲存伺服器 2U Rack 9-Bay Rack mount NAS, w/ Rail in the box, Redundant power supply, Intel ATOM Dual Core, 1GB DDR3, GbE x 2 (w/ link aggredation), USB 3.0 & SATA III, WoL, System Sleep Mode CALL
E9021 ASUSTOR AS-609RS 機架式(含滑軌,3年保)網路儲存伺服器 2U Rack 9-Bay Rack mount NAS, w/ Rail in the box, Single power supply, Intel ATOM Dual Core, 1GB DDR3, GbE x 2 (w/ link aggredation), USB 3.0 & SATA III, WoL, System Sleep Mode CALL
J0005301 ASUSTOR AS-6204RD 機架式(含滑軌,3年保)網路儲存伺服器 1U Rack 新世代 Intel Brasswell 四核心CPU
硬體加密加速引擎
1.5W超低耗電系統休眠
雙向主動式集中備份
獨家MyArchieve冷備份無限擴充功能"
CALL
J0005302 ASUSTOR AS-6204RS 機架式(含滑軌,3年保)網路儲存伺服器 1U Rack 新世代 Intel Brasswell 四核心CPU
硬體加密加速引擎
1.5W超低耗電系統休眠
雙向主動式集中備份
獨家MyArchieve冷備份無限擴充功能"
CALL
J0011536 ASUSTOR華芸 AS-7010T-i5 10Bay網路儲存伺服器 Tower 高效能,支援虛擬機,4K播放,適合50人以上與企業用戶 CALL
G6695 ASUSTOR華芸 AS-7010T 10Bay網路儲存伺服器 Tower 10-Bay NAS, Intel Core i3 3.5 GHz Dual-Core, 2GB DDR3, GbE x 2, HDMI, SPDIF, PCI-E (10GbE ready), USB 3.0 & SATA, LCD Panel, WoL, System Sleep Mode CALL
G6694 ASUSTOR華芸 AS-7008T 8Bay網路儲存伺服器 Tower 8-Bay NAS, Intel Core i3 3.5 GHz Dual-Core, 2GB DDR3, GbE x 2, HDMI, SPDIF, PCI-E (10GbE ready), USB 3.0 & SATA, LCD Panel, WoL, System Sleep Mode CALL
J0011535 ASUSTOR華芸 AS-7004T-i5 4Bay網路儲存伺服器 Tower 高效能,支援虛擬機,4K播放,適合50人以上與企業用戶 CALL
G7479 ASUSTOR華芸 AS-7004T 4Bay網路儲存伺服器 Tower 4-Bay NAS, Intel Core i3 3.5 GHz Dual-Core, 2GB DDR3, GbE x 2, HDMI, SPDIF, USB 3.0 & SATA, LCD Panel, WoL, System Sleep Mode CALL
J0010603 ASUSTOR華芸 AS-6404T 4Bay 網路儲存伺服器 Tower Intel 最新Apollo Lake四核心CPU, 支持完全省電的 WOW (wake on wan 外網喚醒), HDMI 2.0, USB type C
CALL
J0010602 ASUSTOR華芸 AS-6302T 2Bay 網路儲存伺服器 Tower Intel 最新Apollo Lake雙核心CPU, 支持完全省電的 WOW (wake on wan 外網喚醒), HDMI 2.0, USB type C
CALL
J0000867 ASUSTOR華芸 AS-6210T 10Bay網路儲存伺服器 Tower 10-Bay NAS, Intel Celeron Quad-Cord, 2GB DDR3, GbE x 2, HDMI, SPDIF, PCI-E (10GbE ready), USB 3.0 & SATA, LCD Panel, WoL, System Sleep Mode CALL
J0000866 ASUSTOR華芸 AS-6208T 8Bay網路儲存伺服器 Tower 8-Bay NAS, Intel Celeron Quad-Cord, 2GB DDR3, GbE x 2, HDMI, SPDIF, PCI-E (10GbE ready), USB 3.0 & SATA, LCD Panel, WoL, System Sleep Mode CALL
H6194 ASUSTOR華芸 AS-6204T 4Bay網路儲存伺服器 Tower 4-Bay NAS, Intel Celeron Quad-Core, 4 GB SO-DIMM DDR3L, GbE x 2, USB 3.0 & eSATA, WoL, System Sleep Mode, AES-NI hardware encryption,with lockable tray CALL
H6193 ASUSTOR華芸 AS-6202T 2Bay網路儲存伺服器 Tower 2-Bay NAS, Intel Celeron Quad-Core, 4 GB SO-DIMM DDR3L, GbE x 2, USB 3.0 & eSATA, WoL, System Sleep Mode, AES-NI hardware encryption, with lockable tray CALL
H6192 ASUSTOR華芸 AS-6104T 4Bay網路儲存伺服器 Tower 4-Bay NAS, Intel Celeron Duad-Core, 2 GB SO-DIMM DDR3L, GbE x 2, USB 3.0 & eSATA, WoL, System Sleep Mode, AES-NI hardware encryption CALL
H6191 ASUSTOR華芸 AS-6102T 2Bay網路儲存伺服器 Tower 2-Bay NAS, Intel Celeron Dual-Core, 2 GB SO-DIMM DDR3L, GbE x 2, USB 3.0 & eSATA, WoL, System Sleep Mode, AES-NI hardware encryption CALL
J0000865 ASUSTOR華芸 AS-3204T 4Bay網路儲存伺服器 Tower 4 bay NAS, Tower, 2GB DDR3L, Intel Celeron Quad-Core, 2GB DDR3L, GbE x1, USB 3.0, WoL, System Sleep Mode, AES-NI hardware encryption CALL
J0000864 ASUSTOR華芸 AS-3202T 2Bay網路儲存伺服器 Tower 2 bay NAS, Tower, 2GB DDR3L, Intel Celeron Quad-Core, 2GB DDR3L, GbE x1, USB 3.0, WoL, System Sleep Mode, AES-NI hardware encryption CALL
H7325 ASUSTOR華芸 AS-3104T 4Bay網路儲存伺服器 Tower  4 bay NAS, Intel Celeron  N3050 1.6GHz Dual-Core, 2GB DDR3L, GbE x 1, USB 3.0 & eSATA, WoL, System Sleep Mode CALL
H7326 ASUSTOR華芸 AS-3102T 2Bay網路儲存伺服器 Tower  2 bay NAS, Intel Celeron  N3050 1.6GHz Dual-Core, 2GB DDR3L, GbE x 1, USB 3.0 & eSATA, WoL, System Sleep Mode
CALL
H6553 ASUSTOR華芸 AS-1004T 4Bay網路儲存伺服器 Tower 4-bay NAS, Marvell ARMADA-385 Dual Core, 512MB DDR3, GbE x1, USB 3.0, WoL, System Sleep Mode CALL
H6552 ASUSTOR華芸 AS-1002T 2Bay網路儲存伺服器 Tower 2-bay NAS, Marvell ARMADA-385 Dual Core, 512MB DDR3, GbE x1, USB 3.0, WoL, System Sleep Mode CALL
J0010604 ASUSTOR華芸 AS-6004U 4Bay 硬碟擴充櫃 擴充盒 支持 USB 3.0,  熱抽拔四顆硬盤, 會隨NAS主機進入休眠或開機; 只支持 ADM 3.0 及以後版本 CALL
F5940 ASUSTOR AS-3及AS-2系列 多媒體專用遙控器 Accessory IR Remote controler for AS-3/AS-2 and AS-6 (with IR receiver dongle) series CALL
G6696 ASUSTOR NAS IP CAM 攝影機授權-License x 1 Accessory NVR Camera License Package - 1CH CALL
G6675 ASUSTOR NAS IP CAM 攝影機授權-License x 4 Accessory NVR Camera License Package - 4CH CALL
G8799 ASUSTOR華芸(AS5-RAM1G)1GB擴充記憶體 Accessory AS5-RAM1G, 1GB DDR3L-1600 204Pin SO-DIMM RAM Module CALL
G8800 ASUSTOR華芸(AS5-RAM2G)2GB擴充記憶體 Accessory AS5-RAM2G, 2GB DDR3L-1600 204Pin SO-DIMM RAM Module CALL
G8801 ASUSTOR華芸(AS5-RAM4G)4GB擴充記憶體 Accessory AS5-RAM4G, 4GB DDR3L-1600 204Pin SO-DIMM RAM Module CALL
G8802 ASUSTOR華芸(AS5-RAM8G)8GB擴充記憶體 Accessory AS5-RAM8G, 8GB DDR3L-1600 204Pin SO-DIMM RAM Module CALL
G6678 ASUSTOR華芸(AS7-RAM2G)2GB擴充記憶體 Accessory AS7-RAM2G, 2GB DDR3-1600 204Pin SO-DIMM RAM Module CALL
G6679 ASUSTOR華芸(AS7-RAM4G)4GB擴充記憶體 Accessory AS7-RAM4G, 4GB DDR3-1600 204Pin SO-DIMM RAM Module CALL
G6680 ASUSTOR華芸(AS7-RAM8G)8GB擴充記憶體 Accessory AS7-RAM8G, 8GB DDR3-1600 204Pin SO-DIMM RAM Module CALL
G6677 ASUSTOR華芸 AS-S10G SFP + 10GbE(Dual Port)擴充卡 Accessory AS-S10G, SFP+ 10GbE Card Dual Port CALL
Buffalo 網路儲存伺服器
快克利更新:105.06.21
代號 產品名稱 (GP) 規格 優惠價
G5198 Buffalo LinkStation 200 (LS220DE)網路儲存伺服器(不含硬碟) 2BAY/空機/RAID/Marvell 800MHz雙核 /256MB CALL
F3107 Buffalo LinkStation 400 3TB(LS410D0301)網路儲存伺服器 1BAY LinkStation 400:內建3.0TB SATA硬碟、自動下載的BitTorrent功能、Marvell 1.2GHz雙核 , 512MB CALL
F8633 Buffalo LinkStation 400 4TB(LS410D0401)網路儲存伺服器 1BAY LinkStation 400:內建4.0TB SATA硬碟、自動下載的BitTorrent功能、Marvell 1.2GHz雙核 , 512MB CALL
F3108 Buffalo LinkStation 400 2TB(LS420D0202)網路儲存伺服器 2BAY LinkStation 400:內建2.0TB SATA硬碟(1.0TB*2) , Marvell 1.2GHz雙核 , 512MB CALL
F3109 Buffalo LinkStation 400 4TB(LS420D0402)網路儲存伺服器 2BAY LinkStation 400:內建4.0TB SATA硬碟(2.0TB*2) , Marvell 1.2GHz雙核 , 512MB CALL
F3110 Buffalo LinkStation 400 6TB(LS420D0602)網路儲存伺服器 2BAY LinkStation 400:內建6.0TB SATA硬碟(3.0TB*2) , Marvell 1.2GHz雙核 , 512MB CALL
F3111 Buffalo LinkStation 400 (LS421DE)網路儲存伺服器(不含硬碟) 2BAY LinkStation 400:空機 , Marvell 1.2GHz雙核 , 512MB CALL
G7220 Buffalo LinkStation 400 (LS441DE)網路儲存伺服器(不含硬碟) 4BAY LinkStation 400:空機 , Marvell 1.2GHz雙核 , 512MB CALL
    1BAY LinkStation 400:內建3.0TB SATA硬碟、自動下載的BitTorrent功能、Realtek 1.0GHz雙核 , 256MB CALL
    1BAY LinkStation 400:內建4.0TB SATA硬碟、自動下載的BitTorrent功能、Realtek 1.0GHz雙核 , 256MB CALL
    2BAY LinkStation 400:內建4.0TB SATA硬碟(2.0TB*2) , Realtek 1.0GHz雙核 , 256MB CALL
    2BAY LinkStation 400:內建6.0TB SATA硬碟(3.0TB*2) , Realtek 1.0GHz雙核 , 256MB CALL
    2BAY LinkStation 400:空機 , Realtek 1.0GHz雙核 , 256MB CALL
F5167 Buffalo TeraStation 3000 (TS3400D0404) 網路儲存伺服器 4BAY  ,1TB*4 , 4TB ,Dual Core Marvell 1.33GHz  ,1G DDR3 RAM,USB3.0 CALL
F5168 Buffalo TeraStation 3000 (TS3400D0804) 網路儲存伺服器 4BAY  ,2TB*4 , 8TB ,Dual Core Marvell 1.33GHz  ,1G DDR3 RAM,USB3.0 CALL
G8278 Buffalo TeraStation 5000 (TS5200D0402S) 網路儲存伺服器 2BAY ,Intel Atom 1.86GHz  ,2G RAM,USB3.0 WD red CALL
G8279 Buffalo TeraStation 5000 (TS5200D0802S) 網路儲存伺服器 2BAY ,Intel Atom 1.86GHz  ,2G RAM,USB3.0 WD red CALL
E1582 Buffalo TeraStation 5000 (TS5400D,不含硬碟) 網路儲存伺服器  4BAY空機,Intel Atom 1.86GHz  ,2G RAM,USB3.0 CALL
H7270 Buffalo TeraStation 5000 (TS5400DN0804-WR) 網路儲存伺服器 4BAY ,Intel Atom 1.86GHz  ,2G RAM,USB3.0 CALL
H7271 Buffalo TeraStation 5000 (TS5400DN1204-WR) 網路儲存伺服器 4BAY ,Intel Atom 1.86GHz  ,2G RAM,USB3.0 CALL
H7272 Buffalo TeraStation 5000 (TS5400DN1604-WR) 網路儲存伺服器 4BAY ,Intel Atom 1.86GHz  ,2G RAM,USB3.0 CALL
E1585 Buffalo TeraStation 5000 (TS5600D,不含硬碟) 網路儲存伺服器 6BAY空機,Intel Atom 2.13GHz  ,2G RAM,USB3.0 CALL
E1586 Buffalo TeraStation 5000 (TS5800D,不含硬碟) 網路儲存伺服器 8BAY空機,Intel Atom 2.13GHz  ,2G RAM,USB3.0 CALL
F5170 Buffalo TeraStation 5000 (TS5400R,不含硬碟) 機架式網路儲存伺服器 4BAY空機,Intel Atom 2.13GHz  , 2GB DDR3 RAM,USB3.0 CALL
F5171 Buffalo TeraStation 5000 (TS5400R1604) 機架式網路儲存伺服器 內建16TB SATA硬碟(4.0TB*4)、支援RAID 0.1.5.10.6,雙核心CPU,雙LAN CALL
E1588 Buffalo TeraStation 7000 (TS-2RZS12T04D) 網路儲存伺服器 12BAY  ,3TB*4 , 12TB ,Intel Xeon 3.1GHz , 4G RAM,USB3.0 CALL
E1589 Buffalo TeraStation 7000 (TS-2RZH24T12D) 網路儲存伺服器 12BAY  ,2TB*12 , 24TB ,Intel Xeon 3.4GHz , 8G RAM,USB3.0 CALL
Thecus 網路儲存伺服器
快克利更新:106.08.24
代號 產品名稱 (GP) HDD CPU RAM 優惠價
F6255 Thecus N2310 網路儲存伺服器 2 AMCC 800MHz 512MB CALL
Thecus N2350 網路儲存伺服器 2 Marvell 1GHz 雙核心 1GB CALL
Thecus N4350 網路儲存伺服器 4 Marvell 1GHz 雙核心 1GB CALL
J0003597 Thecus W2810PRO 網路儲存伺服器 2 intel Celeron N3150 四核心 4G CALL
J0005011 Thecus W4810 WSS網路儲存伺服器 4 intel Celeron N3150 四核心 4G CALL
H9815 Thecus W5810 WSS網路儲存伺服器 5 intel Celeron 2.0GHz 四核心 4G CALL
J0000197 Thecus N2810 網路儲存伺服器 2 intel Celeron N3050 雙核心 2G(MAX8G) CALL
J0003596 Thecus N2810Plus 網路儲存伺服器 2 intel Celeron N3150 四核心 4G CALL
J0008004 Thecus N2810 Pro 網路儲存伺服器 2 intel Celeron N3160 4G CALL
J0005010 Thecus N4810 網路儲存伺服器 4 intel Celeron N3150 雙核心 4G CALL
H7077 Thecus N5810 網路儲存伺服器 5 intel Celeron 2.0GHz 四核心 4G CALL
H2851 Thecus N5810 Pro 網路儲存伺服器 5 intel Celeron 2.0GHz 四核心 4G CALL
G2313 Thecus N7710 網路儲存伺服器 7 intel Pentium 2.9G ?核 4G ECC CALL
J0008005 Thecus N7770 網路儲存伺服器 7 intel Core i3 3.3G ?核 8G ECC (max 32G) CALL
H7078 Thecus N7770-10G 網路儲存伺服器 7 intel Core i3 3.3G ?核 8G ECC (max 32G) CALL
G1241 Thecus N4510U-ProS機架式網路儲存伺服器 4 intel Atom 2.13GHz ?核 2G CALL
F7857 Thecus N4510U-PROR機架式網路儲存伺服器 4 intel Atom 2.13GHz ?核 2G CALL
Thecus N4820U S機架式網路儲存伺服器 4 intel Celeron N3450 四核 4G(Max 8G) CALL
Thecus N4820U R機架式網路儲存伺服器 4 intel Celeron N3450 四核 4G(Max 8G) CALL
Thecus N4910U S機架式網路儲存伺服器 4 intel core i3 6100 雙核 4G(Max 32G) CALL
Thecus N4910U R機架式網路儲存伺服器 4 intel core i3 6100 雙核 4G(Max 32G) CALL
Thecus N4910U PRO -S機架式網路儲存伺服器 4 intel Xeon E3-1225 v5 四核 8G(Max 64G) CALL
Thecus N4910U PRO -R機架式網路儲存伺服器 4 intel Xeon E3-1225 v5 四核 8G(Max 64G) CALL
G2314 Thecus N8810U 機架式網路儲存伺服器 8 intel Pentium 2.9G ?核 4G ECC CALL
H7079 Thecus N8880U-10G 網路儲存伺服器 8 intel Core i3 3.3G Dual core 8G ECC (max 32G) CALL
B8252 Thecus N8900 機架式網路儲存伺服器 2U8 intel Core i3 3.3G Dual core 8G (max 32G) CALL
H7080 Thecus N8900 Pro 機架式網路儲存伺服器 2U8 Intel® Xeon® E3 3.4GHz 4核心  8G (max 32G) CALL
E7131 Thecus N12000PRO 機架式網路儲存伺服器 2U12 Intel® Xeon® E3-1275 3.4GHz Quad Core  8G (max 32G) CALL
E7132 Thecus N16000PRO 機架式網路儲存伺服器 2U16 Intel® Xeon® E3-1275 3.4GHz Quad Core  8G (max 32G) CALL
E6534 Thecus 1U滑軌(FOR 4bay機架式使用) 適用型號:1U機種 N4510US/N4510UR CALL
B1249 Thecus C10GTR 10Gb乙太網卡 Thecus 10G 網卡,RJ45接口,適用型號: N7710/N8850/N10850/N8810U/N8900/N12000 系列/N16000系列,Windows 2008,2012,Win 7,Win 8 /Linux server  CALL
J0005012 Thecus C10GI540-T2 擴充網卡 10G 網卡(intel X540-T2),RJ45*2 ,適用型號:7 bay 以上機種 CALL
J0005013 Thecus C10GI599-F2 擴充網卡 10G 網卡(intel X520-DA2) ,SPF+*2 ,適用型號: 7bay 以上機種 CALL
B1252 Thecus C10GTR 13Gb乙太網卡 CALL
快克利製表∼
附註
  以上價格(未稅)僅供參考,訂貨前可來電快克利洽詢報價,確認最新價格。
  因產品項目繁多,若有未列出者,請指定型號,來電:02-25119098 或 線上洽詢 最新報價 !
  硬體零組件價格變動過大, 請來電洽詢產品售價及運費 。
  快克利收款方式:現金/ 刷卡/ 電匯/ 貨到收款 。
  宅配到府,貨到付款;今日訂貨,明日到貨。
  快克利可依不同需求提供正式報價單,歡迎來電:02-25119098 或 線上洽詢 最新報價 !
  如用ATM轉帳 / 匯款:匯款後請來電或來信告知(匯款金額 / 日期 / 匯款人姓名 / 帳號末五碼)以方便對帳。
客服專線:02-2511-9098(星期一∼星期五,09:00 ∼ 18:00) 傳真:02-2511-8764 email:service@super3c.com.tw
版權所有 © 1991-2019 快克利有限公司