3C 軟體 耗材 OA 購物
 
 
       
Super3C 宅配倉庫
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
購買
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
分享力生技-新力活多酚
 
 
 

 
 
AutoCAD LT 2020 DTS
來電超低優惠價!
 
Office 365
來電超低優惠價!
 
CorelDRAW 2019
來電超低優惠價!
 
 
 
 
HP磁帶
 
IMATION磁帶
 
SONY磁帶
 
IBM磁帶
 
FUJITSU磁帶
 
 
 
  請注意:以下報價為(單捲)未稅報價!備註欄為一盒內裝個數。
 
 
  凡在快克利購買磁帶10卷,即贈送雷射噴墨用標籤貼紙一包(A4/5張)!
 
快克利訂購專線02-25119098
 
 
   
C7975A HP LTO5 Ultrium 3TB RW 原廠磁帶
  1. HP LTO5 Ultrium 3TB RW
  2. 每盒10捲,單捲報價,購買10支送貼紙1包
  3. 購買10捲(1盒)免運費, 全省送貨
單卷特惠價:   1,050 元(未稅)
 
快克利訂購專線02-25119098
 
HP磁帶
(HP磁帶原廠出貨基本量10卷,單價超1,000元以上的磁帶基本量2卷)
快克利更新:108.07.09
型號
產品名稱
包裝
單捲優惠價
C5706A
HP DAT DDS1 4mm 90M 2GB-4GB 90m, DDS-1 磁帶 (停產) 10捲/盒
C5707A
HP DAT DDS2 4mm 120M 4GB-8GB, DDS-2 磁帶 (停產) 10捲/盒
C5708A
HP DAT DDS3 4mm 125M 12GB-24GB, DDS-3 磁帶 (停產) 10捲/盒
C5718A
HP DAT DDS4 4mm 150M 20-40G, DDS-4 磁帶 (停產) 10捲/盒
C5709A
HP (25次) 4mm DAT DDS 清潔卡匣 (242781-001) (停產) 10捲/盒
C5141A
HP DLT TAPE 15GB-30GB 磁帶 10捲/盒
1,900
C5141F
HP DLT IV TAPE 40GB-80GB 磁帶 10捲/盒
1,170
C5142A
HP DLT cleaning cartridge 清潔卡匣 10捲/盒
1,800
C7971A
HP LTO1 Ultrium 200GB 磁帶 10捲/盒
900
C7972A
HP LTO2 Ultrium 400GB 磁帶 (停產) 10捲/盒
C7973A
HP LTO3 Ultrium 800GB 磁帶 (停產) 10捲/盒
C7974A
HP LTO4 Ultrium 4, 800/1.6Tb 磁帶 10捲/盒
900
C7975A
HP LTO5 Ultrium 3TB RW 磁帶 10捲/盒
1,050
C7976A
HP LTO-6 Ultrium 6.25TB RW 磁帶 10捲/盒
CALL
C7978A
HP LTO Ultrium Universal Cleaning Cartridge 清潔帶 10捲/盒
1,270
C7980A
HP SDLT 220GB-320GB 磁帶 10捲/盒
1,480
C7982A
HP SDLT 清潔帶 10捲/盒
2,790
C7998A
HP DLT 1/ DLT VS 清潔帶 10捲/盒
2,790
C8007A
HP DLT VS1 160GB 磁帶 (停產) 10捲/盒
C8010A
HP DAT 72 Data Crtg, 72GB (停產) 10捲/盒
C8011A HP DAT 160 160GB 磁帶 (停產) 10捲/盒
C8015A
HP DDS/DAT Cleaning Cartridge IIe (停產) 10捲/盒
C8016A
HP DLT VS 160 清潔帶 (停產) 10捲/盒
Q1996A
HP AIT 清潔帶 10捲/盒
1,000
Q1997A
HP AIT-1 70GB d 磁帶 10捲/盒
1,750
Q1998A
HP AIT-2 100GB 磁帶 10捲/盒
1,850
Q1999A
HP AIT-3 200GB 磁帶 10捲/盒
2,160
Q2001A
HP LTO1 ultrium 1 bar code label pack(100張) 10捲/盒
2,450
Q2002A
HP LTO2 1 bar code label pack(100張) 10捲/盒
2,450
Q2003A
HP SDLT 1 bar code label pack 10捲/盒
2,450
Q2007A
HP Ultrium 3 RW Bar Code Label Pack 10捲/盒
2,450
Q2009A HP LTO4 Ultrium 條碼標籤包 (100個數據標籤 + 10個清潔磁帶標籤) 單位:包 CALL
Q2013A
HP LTO-6 Ultrium RW Bar Code Label Pack 10捲/盒
1,280
Q2030A
HP UDO 30GB WORM Optical Dsik 10捲/盒
2,450
Q2032A
HP DAT 320 320GB Data Cartridge (停產) 10捲/盒
B7B62A HP RDX320 USB3.0 Int Disk Backup System   CALL
B7B63A HP RDX320 USB3.0 Ext Disk Backup System   CALL
B7B64A HP RDX500 USB3.0 Int Disk Backup System   CALL
B7B66A HP RDX500 USB3.0 Ext Disk Backup System   CALL
B7B67A HP RDX1TB USB3.0 Int Disk Backup System   CALL
B7B69A HP RDX1TB USB3.0 Ext Disk Backup System   CALL
B7B70A HP RDX1TB USB3.0 Gen8 DL Server Module   CALL
E7X52A HP RDX 2TB USB3.0 Int Disk Backup Sys   CALL
E7X53A HP RDX 2TB USB3.0 Ext Disk Backup Sys   CALL
Q2011A HP LTO5 Ultrium RW Bar Code Label Pack   CALL
Q2012A HP LTO5 Ultrium WORM Bar Code Label Pack   CALL
Q2020A HP SDLT II 600GB Data Cartridge   CALL
Q2041A HP RDX 320GB Removable Disk Cartridge   CALL
Q2042A HP RDX 500GB Removable Disk Cartridge   CALL
Q2044A HP RDX 1TB Removable Disk Cartridge   CALL
Q2046A HP RDX 2TB Removable Disk Cartridge   CALL
C7976W HP LTO-6 Ultrium MP WORM Data Tape   CALL
B7B66B HP RDX+ 500GB External Backup System   CALL
B7B69B HP RDX+ 1TB External Backup System   CALL
C7976B HP LTO6 Ultrium 6.25TB BaFe RW Data Tape   CALL
C7977A HPE LTO-7 Ultrium 15TB RW Data Cartridge   CALL
C8S06A HP RDX USB 3.0 Internal Docking Station   CALL
C8S07A HP RDX USB 3.0 External Docking Station   CALL
C8S07B HP RDX+ External Docking System   CALL
C8S08A HP RDX USB 3.0 Gen8 DL Server Module   CALL
E7X53B HP RDX+ 2TB External Backup System   CALL
Q2014A HPE LTO-7 Ultrium RW Bar Code Label Pack   CALL
 
IMATION 磁帶【單捲報價】
快克利更新:106.10.19
廠牌
產品名稱
包裝
單捲優惠價
IMATION
DDS1 4MM-90 (2~4GB) 磁帶 (停產)
10捲/盒
IMATION
DDS2 4MM-120 (4~8GB) 磁帶 (停產)
10捲/盒
IMATION
DDS3 4MM-125 (12~24GB) 磁帶 (停產)
10捲/盒
IMATION
DDS4 4MM-150 (20~40GB) 磁帶 (停產)
10捲/盒
IMATION
DDS5 4MM-170 (36~72GB)(DAT72)磁帶 (停產)
10捲/盒
IMATION
DDS 4MM清潔帶(清潔50次)  (停產)
10捲/盒
IMATION
D8 8MM-112MM (5~10GB) 磁帶 (少量現貨!!)
10捲/盒
CALL
IMATION 3M 8mm D8-112 Tape Data Cartridge (8 mm X 112m/367 ft)
(少量現貨!!)
10捲/盒 420
IMATION
D8 8MM-160MM (7~14GB) 磁帶
10捲/盒
380
IMATION
8MM (B8-112M/D8-160M)清潔帶(清潔12次)
10捲/盒
590
IMATION
8MM-170 AME Mammoth (20~40GB) 磁帶 (停產)
10捲/盒
IMATION
8MM-170 AME Mammoth 清潔帶(清潔18次)
10捲/盒
1,150
IMATION
1/4" QIC 匣式磁帶 DC 6150 150MB (停產)
10捲/盒
IMATION
1/4" QIC 匣式磁帶 DC 6250 250MB
10捲/盒
900
IMATION
1/4" QIC 匣式磁帶 DC 6525 525MB (停產)
10捲/盒
IMATION
1/4" QIC匣式磁帶 DC 系列清潔組(清潔42次)
10捲/盒
950
IMATION
1/4匣式磁帶 QIC MAGNUS 1.2GB
10捲/盒
1,290
IMATION
1/4匣式磁帶 QIC MAGNUS 2.5GB
10捲/盒
1,850
IMATION
1/4匣式磁帶 SLR5 4~8GB
10捲/盒
4,100
IMATION
1/4 匣式磁帶 SLR6 12~4GB (SLR24)
10捲/盒
2,150
IMATION
1/4 匣式磁帶 SLR7 20~40GB
10捲/盒
2,050
IMATION
1/4 匣式磁帶 MLR 16~32GB(SLR32)
10捲/盒
4,200
IMATION
1/4 匣式磁帶 MLR3 25~50GB(SLR50)
10捲/盒
3,100
IMATION
1/4 匣式磁帶 MLR/SLR清潔組(清潔50次) (停產)
10捲/盒
IMATION
1/4 匣式磁帶 SLR 60 30~60GB (停產)
10捲/盒
IMATION
1/4 匣式磁帶 SLR 75 38~75GB
10捲/盒
2,650
IMATION
1/4 匣式磁帶 SLR100 50~100GB
10捲/盒
2,750
IMATION
1/4 匣式磁帶 SLR140 70~140GB
10捲/盒
3,000
 
IMATION:DLT 系列磁帶
快克利更新:103.01.02
廠牌
產品名稱
包裝
單捲優惠價
IMATION
DLT 4 磁帶20~40GB/35~70GB/40~80GB
10捲/盒
1,350
IMATION
DLT 清潔帶 (清潔20次)
10捲/盒
1,990
IMATION
Super DLT1 110GB/220GB,160GB/320GB
10捲/盒
1,570
IMATION
SDLT-2 300GB/600GB 磁帶
10捲/盒
3,700
IMATION
Super DLT 清潔帶
10捲/盒
3,100
IMATION
DLT專用磁帶保護箱(14捲裝)
單位:個
CALL
 
IMATION:LTO 系列磁帶
快克利更新:103.01.02
廠牌
產品名稱
包裝
單捲優惠價
IMATION
LTO Ultrium G1 磁帶 100-400GB
10捲/盒
1,280
IMATION
Ultrium LTO2 磁帶 200GB-400GB
10捲/盒
CALL
IMATION
Ultrium LTO3 磁帶 400GB-800GB
10捲/盒
CALL
IMATION
Ultrium LTO4 磁帶 800GB-1.6TB
10捲/盒
CALL
IMATION
Ultrium LTO5 磁帶 1.6TB-3.2TB
10捲/盒
CALL
IMATION
LTO Ultrium 專用 清潔帶
10捲/盒
2,000
IMATION
LTO G1 彩色標籤貼紙
單位:張
50
IMATION
LTO G2 彩色標籤貼紙
單位:張
50
IMATION
LTO Ultrium Turtle kit 磁帶保護箱 (20捲裝)
單位:個
CALL
 
IMATION:TRAVAN 系列磁帶
快克利更新:103.01.02
廠牌
產品名稱
包裝
單捲優惠價
IMATION
數位磁帶 TRAVAN TR-4 4~8GB
10捲/盒
1,050
IMATION
數位磁帶 TRAVAN NS20 10~20GB(停產)
10捲/盒
1,280
IMATION
數位磁帶 TRAVAN NS40 20-40G
10捲/盒
1,750
IMATION
數位磁帶 TRAVAN 清潔帶(清潔30次)
10捲/盒
1,150
 
IMATION:Data Center 系列磁帶
快克利更新:104.05.11
廠牌
產品名稱
包裝
單捲優惠價
IMATION
3590 磁帶(10GB) BLACK WATCH
10捲/盒
1600
IMATION
3590E 加長型2000FT(20GB) BLACK WATCH 磁帶
10捲/盒
2,750
IMATION
3590 彩色標籤
單位:張
50
IMATION
3.5 230MB DOS/MAC 磁帶
10捲/盒
140
IMATION
3.5 640MB DOS/MAC 磁帶
10捲/盒
190
IMATION
5.25 650MB 磁帶 (停產)
10捲/盒
IMATION
5.25 1.2GB 512BYS 磁帶
10捲/盒
850
IMATION
5.25 1.3GB 1024BYS 磁帶
10捲/盒
850
IMATION
5.25 2.3GB 512BYS 磁帶
10捲/盒
850
IMATION
5.25 2.6GB 1024BYS 磁帶
10捲/盒
850
IMATION
5.25 5.2GB 2048BYS 磁帶
10捲/盒
1,690
 
SONY:DDS系列
快克利更新:105.11.10
產品代碼
產品名稱
單捲優惠價
DGD90P
SONY DDS1 磁帶 (停產)
DGD120P
SONY DDS2 磁帶 (停產)
DGD125P
SONY DDS3 磁帶 (停產)
DGD150P
SONY DDS4 40GB 磁帶 (停產)
DAT 72
SONY DAT 72 磁帶 (停產)
DGD15CL
SONY DDS, 4mm 清潔帶 (停產)
 
SONY:AIT系列
快克利更新: 106.10.20
產品代碼
產品名稱
單捲優惠價
AIT-25G
SONY  AIT 1-25G (停產)
AIT-35G
SONY AIT1-35G 磁帶
2,350
AIT-50G
SONY AIT2 50-100G 磁帶
2,000
AIT-100G
SONY AIT3 100-260G 磁帶
2,200
AIT CL
SONY AIT 清潔帶
1,190
AIT-200G
SONY ATI 200G 磁帶
2,900
AIT 4 CL
SONY AIT 4 清潔帶
CALL
AITE 20N
SONY AIT-E Turbo 20GB 磁帶
680
TAITI-40N
SONY ATI-1 TURBO 40GB WO/M 磁帶 (停產)
TAITI-40C
SONY ATI-1 TURBO 40GB W/M (停產)
TAIT2-80N
SONY ATI-2 TURBO 80GB WO/M (停產)
TAIT2-80C
SONY ATI-2 TURBO 80GB W/M (停產)
 
SONY:LTO系列
快克利更新:103.01.02
產品代碼
產品名稱
單捲優惠價
LTX 100G
SONY LTO 1 磁帶
1,350
LTX 200G
SONY LTO 2 磁帶
1,470
LTX 400G
SONY LTO 3 磁帶
1,600
LTO CL
SONY LTO 清潔帶
1,650
 
SONY:DLT 系列
快克利更新:103.01.02
產品代碼
產品名稱
單捲優惠價
DLT3
SONY DLT3磁帶
CALL
DLT4
SONY DLT 4磁帶
1,250
DLT CL
SONY DLT CL 清潔帶
1,850
SDLT
SONY SDLT 磁帶
2,200
SDLT CL
SONY SDLT CL 清潔帶
3,200
5229120
QD-9120N 1.2GB 磁帶
1,000
5229250
QD-9250N 2.5GB 磁帶
1,100
 
IBM 磁帶
快克利更新:107.07.27
料號
產品名稱
單捲優惠價
08L9120
Ultrium LTO Tape Cartridge - 100GB 磁帶
CALL
08L9870
Ultrium LTO 2 Tape Cartridge - 200GB 磁帶 (停產)
24R1922
Ultrium LTO 3 Tape Cartridge - 400GB 磁帶
CALL
95P4436
Ultrium LTO 4 Tape Cartridge - 800GB 磁帶
CALL
46X1290 Ultrium LTO 5 Tape Cartridge - 1.5TB 磁帶 CALL
00V7590 Ultrium LTO 6 Tape Cartridge - 2.5TB 磁帶 1,580
35L2086
Ultrium LTO 清潔帶 (50 uses max.)
CALL
24R0316
3592 Tape Cartridge - Economy 60GB Native Capacity
CALL
24R0317 3592 Tape Cartridge - Economy WORM 60GB Native Capacity CALL
18P7534
3592 Tape Cartridge - 300GB 磁帶
CALL
18P7538 3592 Tape Cartridge -WORM 300GB 磁帶 CALL
23R9830
3592 JB,700GB 磁帶
CALL
23R9831 3592 Tape Cartridge - Economy WORM 700GB Native Capacity CALL
46X7452 3592 Tape Cartridge - 4TB 磁帶 CALL
46X7453 3592 Tape Cartridge - Economy 500GB Native Capacity CALL
46X7454 3592 Tape Cartridge - WORM 4TB 磁帶 CALL
18P7535
3592 清潔帶 (停產)
05H4434
3590 Magstar Tape Cartridge -10/20GB 磁帶
CALL
05H3188
3590E Magstar Tape Cartridge - 20/40GB 磁帶
CALL
59H3465
4mm 125 meter DDS-3 Certified Tape Cartridge - 12GB 磁帶 (停產)
59H4458
4mm 150 meter DDS-4 Certified Tape Cartridge - 20GB 磁帶 (停產)
18P7912
4mm 170 meter DAT 72 Certified Tape Cartridge - 36GB 磁帶 (停產)
23R5635 4mm DAT 160 Certified Tape Cartridge - 80GB 磁帶 (停產)
46C1936 4mm DAT 320 Certified Tape Cartridge - 160GB 磁帶 CALL
21F8763
4mm Cleaning Cartridge 清潔帶 (停產)
24R2137
8mm X23 (VXA-2) 230m Tape Cartridge - 80GB (replaces 19P4876) 磁帶
CALL
59H4175
MLR1 Data Cartridge - 16GB 磁帶 (停產)
59H4128
MLR3 Data Cartridge - 25GB 磁帶
CALL
35L0968
SLR100 1,500 foot Data Cartridge - 50/100GB 磁帶
CALL
19P4209
SLR60 900 foot Data Cartridge - 30/60GB 磁帶 (停產)
59H3660
SLR5 Data Cartridge - 4GB 磁帶 (停產)
35L0844
MLR/SLR Cleaning Cartridge - Do not use on QIC 6000 5.25 Drives 清潔帶(停產)
23R5638 4MM DAT160 清潔帶 (停產)
 
FUJITSU 磁帶
快克利更新:107.07.27
產品代碼
產品名稱
單捲優惠價
DLT-4
40-80GB 磁帶
1,250
SDLT
160-320GB 磁帶
2,090
LTO-1
100-200GB 磁帶
1,300
LTO-2
200-400GB 磁帶
1,300
LTO-6 2.5-6.25TB 磁帶 1,480
 
快克利製表∼
附註
  以上價格(未稅)僅供參考,訂貨前可來電快克利洽詢報價,確認最新價格。
  因產品項目繁多,若有未列出者,請指定型號,來電:02-25119098 或 線上洽詢 最新報價 !
  硬體零組件價格變動過大, 請來電洽詢產品售價及運費 。
  快克利收款方式:現金/ 刷卡/ 電匯/ 貨到收款 。
  宅配到府,貨到付款;今日訂貨,明日到貨。
  快克利可依不同需求提供正式報價單,歡迎來電:02-25119098 或 線上洽詢 最新報價 !
  如用ATM轉帳 / 匯款:匯款後請來電或來信告知(匯款金額 / 日期 / 匯款人姓名 / 帳號末五碼)以方便對帳。
客服專線:02-2511-9098(星期一∼星期五,09:00 ∼ 18:00) 傳真:02-2511-8764 email:service@super3c.com.tw
版權所有 © 1991-2019 快克利有限公司